Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EXV8050
NimiEspanjan perusteet
Nimi englanniksiBasics of Spanish
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee espanjan kielen ääntämisen ja perussanaston ja – rakenteet sekä selviytyy suullista ja kirjallista kielitaitoa vaativissa tavanomaisissa arkielämän tilanteissa ja matkustettaessa. Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää puhutulle kielelle tyypillisiä rakenteita ja tuntee erilaisten apuneuvojen käytön sanavarastonsa laajentamiseksi ja monipuolistamiseksi. Opiskelija tuntee myös espanjankielisten maiden tapakulttuuria.
Keskeiset sisällöt- Kielen keskeiset rakenteet
- Arki- ja työelämään liittyvät aiheet, mm. tervehtiminen ja hyvästely, esittäytyminen ja esittely, itsestä, syntyperästä ja ammatista kertominen, sijainti ja aika, hotellissa ja ravintolassa asioiminen, kaupungilla liikkuminen ja liikennevälineet, tien kysyminen, ostosten tekeminen sekä kielitaidosta, sairastumisesta ja säästä puhuminen ja viestin kirjoittaminen.
SuoritustavatOpintojaksoon sisältyvät lähitunnit harjoituksineen, suullisine ja kirjallisine tehtävineen, kotitehtävät ja itsenäinen opiskelu. Tekstien pohjalta käsitellään sanastoa ja rakenteita, käydään keskusteluja ja harjoitellaan erilaisia tilanteita mm. parityöskentelynä ja roolipeleinä. Opetuksessa harjoitetaan paljon suullista kielitaitoa ja hyödynnetään kielistudiota. Opetusmateriaalissa otetaan huomioon aikuisille soveltuvat hyödylliset aihepiirit. Läsnäolovelvoite on 75 % lähitunneista.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOppikirja Kurki, Lindgren, Miranda Cañellas & Rafols: Buenas Migas (painos 2014 tai uudempi) sekä opettajan jakamaa harjoitus- ja lisämateriaalia.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaaArvio opiskelijan ajankäytöstä
- Ohjattu työskentely: Luennot ja harjoitustehtävät 70 h
- Itsenäinen työskentely 65 h
- Opiskelijan työ yhteensä 135 h

Palautteen kerääminen ja käsittely
Jatkuva palaute, kehityskeskustelut opintojakson kuluessa.
Sähköinen palaute opintojakson kuluessa.
YhteyshenkilöMylläri Anu

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.