Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ERXT850
NimiKerrostalosuunnittelun perusteet
Nimi englanniksiBasics of Block of Flats Design
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kerrostaloissa käytettävät runkojärjestelmät. Hän tietää runko-osien sekä seinäelementtien tyypilliset muodot ja koot sekä tavallisimmat liitokset. Hän käsittää, kuinka talotekniikka liittyy kerrostalon runkoon. Hän osaa portaiden, hissien ja väestönsuojan määräykset sekä hahmottaa parvekkeiden ja kattojen rakenteet. Hän ymmärtää, mitä ääni on ja kuinka se otetaan huomioon rakenteiden valinnassa. Hän tuntee palomääräykset ja osaa soveltaa niitä esimerkkikohteisiin. Hän osaa piirtää hormipiirustuksen. Hän tuntee rakennusalan lainsäädännön pääpiirteet ja osaa etsiä vastauksia ongelmiin eri säädöksistä.
Keskeiset sisällötKerrostalosuunnittelu, 4 op:
- Yleistä rakennuksen rungosta, betonirunko: kantavat seinät - laatta -järjestelmä ja pilarilaatta -järjestelmä
- Betoniset julkisivuelementit, talotekniikan sovittaminen rakennuksen runkoon,
- Puukerrostalo ja teräsrunkoinen kerrostalo,
- Väestönsuoja, portaat, hissit, akustiikka, parvekkeet, katteet, palomääräykset
- Kerrostalotyömaavierailu

Rakennuslainsäädäntö, 1 op:
- Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus, Suomen Rakentamismääräyskokoelma, muut valtakunnallisen rakennusalan säädökset sekä rakennusjärjestys.
SuoritustavatTalonrakentamisen osuuden suoritukseen kuuluvat teoriatunteihin liittyvät osakokeet ja hormipiirustusten teko.
Rakennuslainsäädännön osuuden suoritukseen kuuluvat omatoiminen rakennussäädöksiin tutustuminen etsimällä vastauksia esitettyihin kysymyksiin sekä rakennussäädösaiheinen koe.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliMoodlessa oleva opetusmateriaali, rakennuslainsäädännön osuudessa lisäksi internetistä löytyvät rakennusalan säädökset.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
Yhteyshenkilö

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.