Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ERXT860
NimiRakennusalan projekti 2 (kerrostalo)
Nimi englanniksiCivil Engineering Project 2 (block of flats)
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus1/2 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kerrostalohankkeen rakennus- ja rakennesuunnitteluun, geotekniseen suunnitteluun, rakennuksen paloturvallisuuteen, rakennusfysiikkaan, hankkeen kustannuslaskentaan, työmaatekniikkaan ja työmaasuunnitteluun, harjoittanut englannin kieltä sekä kehittänyt ryhmätyö-, neuvottelu- ja kokoustaitojaan. Hän osaa toimia sekä osallistujana että vetäjänä erilaisissa työelämän ryhmätyötilanteissa, laatia vaadittavia asiakirjoja sekä arvioida itseään neuvottelijana.
Keskeiset sisällötKerrostalon suunnittelu (4 op):
- Projektisuunnitelman laadinta ja projektin hallinta
- Rakennusmääräykset, rakennussuunnittelu ja visualisointi
- Paloturvallisuustarkastelu
- Rakennusfysikaalinen suunnittelu
- Rungon suunnittelu, kuormalaskennan perusteet, mitoitus ja rakenteiden tietomallinnus, rakennepiirustukset
- Paikalla valettavien ja elementteinä tehtävien betonirakenteiden suunnittelu
- Maarakentaminen
- Kustannusarvio ja tarjouslaskenta
- Rakennustyömaan käytännön johtamisen suunnittelu
- Rakentamisen laatu ja työturvallisuus
- Tuotannonohjaus, tuotannonsuunnittelu, paikka-aika -kaavio, RATU
- Pohjarakennustöiden työmaasuunnittelu

Englanti (0,5 op):
- Raportin kirjoittaminen, projektipalaverit ja muistiot, ammattialan terminologia

Viestintä (0,5 op):
- Ryhmätyö-, neuvottelu- ja kokoustaidot, muistio, pöytäkirja
SuoritustavatKerrostalon suunnittelun osuus: Oppilaat jaetaan muutaman jäsenen käsittäviin projektiryhmiin. Opettajat antavat projektin alussa projektiohjeensa ja vaatimuksensa laadittavista asiakirjoista. Työtä tehdään tunneilla itsenäisesti ja opettajien ohjauksessa sekä muulla ajalla itsenäisesti. Kukin ryhmän jäsenistä tekee jokaiseen suunnittelualaan liittyviä töitä.

Englannin osuus: Oppilaat tekevät työt annettujen ohjeiden mukaisesti ryhmissä tunneilla, opettajan ohjauksessa sekä muulla ajalla itsenäisesti.

Viestinnän osuus: Oppilaat tekevät työt annettujen ohjeiden mukaisesti ryhmissä tunneilla, opettajan ohjauksessa sekä muulla ajalla itsenäisesti.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliMoodlessa olevat projektiohje sekä kunkin opettajan omasta osuudestaan antamat lähtötiedot ja ohjeet.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHoutsonen Teppo

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.