Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ERXT880
NimiRakennusalan projekti 4 (yritys)
Nimi englanniksiCivil Engineering Project 4 (enterprise)
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus1/2 op
OsaamistavoitteetTyöelämälähtöiset projektit toteutetaan yhteistyössä rakennusalan yritysten tai toimijoiden kanssa ja voivat liittyä rakennus/rakennesuunnitteluun, rakennustuotantoon tai infrarakentamiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteistyön ja vastuun merkityksen erilaisten ammattiryhmien välillä tapahtuvissa tavoitteellisissa ja myös luovaa ongelmanratkaisukykyä vaativissa projektiluonteisissa tehtävissä. Opiskelija osaa suunnitella projektin, tutustuu käytännössä projektinhallinnan menetelmiin sekä hallitsee projektin dokumentoinnin. Opiskelija osaa tarkastella asiakokonaisuuksiin liittyviä osatekijöitä kriittisesti ja analyyttisesti. Lisäksi opiskelija tietää, mitä yrityksen ulkoinen viestintä on, miten hyödynnetään sosiaalista mediaa yrityksen viestinnässä ja miten laaditaan posteri. Opiskelija osaa tarkastella yrityksen toimintaa ja ulkoista kuvaa. Lisäksi kehitytään englannin kielen käytössä ryhmätyö-, neuvottelu- ja kokoustilanteissa.
Keskeiset sisällötProjekti (4op):
- Aiheiden valinta, käsittely ja projektiryhmän muodostaminen
- Tilaajan kanssa kommunikointi ja yhteistyön rakentaminen
- Projektityöskentelyn periaatteet (ryhmän toiminta, palaverikäytännöt, dokumentointi, jne)
- Projektin tavoitteiden asettaminen, ositus ja aikataulun laatiminen
- Projektisuunnitelman laatiminen omalle projektille
- Työelämälähtöisen projektin toteutus (aiheet vaihtelevat ryhmittäin ja vuosittain)
- Etenemisen seuranta ja projektin tilanteen esittely sekä raportointi projektin aikana
- Tulosten esittely ja raportointi (eri kohderyhmille)
- Projektin onnistumisen arviointi ja palaute

Viestintä (0,5op):
- ulkoinen viestintä, posterit, yrityskuva.

Englanti (0,5op):
- Presentaatiot ja neuvottelut, alan terminologia
SuoritustavatOpiskelijat jaetaan muutaman jäsenen käsittäviin projektiryhmiin. Opettajat ja toimeksiantajat määrittävät projektin vaatimukset. Opiskelijat tekevät työt annettujen ohjeiden mukaisesti ryhmissä tunneilla, opettajien ja toimeksiantajien ohjauksessa sekä muulla ajalla itsenäisesti. Ryhmä tuottaa saatujen tulosten lisäksi projektisuunnitelman, loppuraportin sekä projektin esitteenä toimivan posterin.

Viestinnän osuus: Opiskelijat tekevät työt annettujen ohjeiden mukaisesti ryhmissä tunneilla, opettajan ohjauksessa sekä muulla ajalla itsenäisesti.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliIlmoitetaan myöhemmin.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
Yhteyshenkilö

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.