Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ERVZ810
NimiRakennuksen kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen perusteet
Nimi englanniksiBasics of Building moisture and indoor air quality assessment
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetSisäilman epäpuhtaudet, lähteet, tutkimukset ja terveysvaikutukset (2op)
Opiskelija osaa
- selittää tärkeimmät kemialliset (VOC, haitta-aineet, kuidut ym.) ja mikrobiologiset (sienet ja bakteerit) sisäympäristötekijät ja niiden lähteet, mittaus- ja näytteenottomenetelmät.
- arvioida epäpuhtauksien esiintymistä ja materiaalien emissioita erityyppisissä rakennuksissa sekä rakennus- ja rakenneosissa.
- tulkita sisäympäristötekijöiden tutkimustuloksia epäpuhtauksien toimenpiderajojen ja rakenteiden toimivuuden kannalta.

Ilmanvaihdon vaikutus sisäilmaan ja tutkimusmenetelmät (1op)
Opiskelija osaa
- selittää ilmanvaihdon ja ilmastoinnin merkityksen, tehtävän ja toimintaperiaatteet sekä arvioida niihin liittyvät tyypillisimmät ongelmat.

Rakennuksen kuntotutkimukset (2op)
Opiskelija osaa
- selittää sisäympäristön fysikaalisten olosuhteiden mittausmenetelmät.
- arvioida kuntoarvion tai -tutkimuksen tarpeen.
- tilata rakennusteknisen kuntotutkimuksen ja mittauksia.
- arvioida kuntotutkimusten tulosten merkityksen rakenteiden toimivuuden ja sisäilman laadun kannalta.
Keskeiset sisällötSisäilman epäpuhtaudet, lähteet, tutkimukset ja terveysvaikutukset (2op):
- Tärkeimmät kemialliset ja mikrobiologiset sisäympäristötekijät ja niiden lähteet (kemialliset, epäorgaaniset yhdisteet esim. ammoniakki, haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), haitta-aineet, mikrobiologiset, sienet (mm. homeet), bakteerit
- Sisäympäristötekijöiden ohjearvot ja toimenpiderajat

Ilmanvaihdon vaikutus sisäilmaan ja tutkimusmenetelmät (1op):
- Ilmanvaihdon ja ilmastoinnin tehtävät ja toimintaperiaatteet
- Ilmavirtojen, ilmanvaihtuvuuden ja painesuhteiden mittausmenetelmät
- Ilmastointijärjestelmän hygienian määrittämismenetelmät ja puhdistamisen vaikutukset sisäilman laatuun
- Rakennuksen tiiviyden tutkimuksessa käytettävät menetelmät

Rakennuksen kuntotutkimukset (2op):
- Sisäilman fysikaalisten tekijöiden (lämpötila, veto, ilmavirtaus, kosteus, radon) mittaus-/tutkimusmenetelmät
- Kuntoarvion ja -tutkimuksen laadintaperiaatteet
- Kuntotutkimusmenetelmät (kosteus- ja lämpötila rakenteissa, ilmatiiveys, painesuhteet, lämpövuotokohdat, haitta-aineet rakenteissa)
- Kuntotutkimusraportin tuloksien merkitys työmaan erityismenettelyjen ja korjaussuunnittelun lähtötietojen kannalta
SuoritustavatAloitusluento, teemoittain nauhoitetut johdantoluennot, sähköisen aineiston opiskelu Moodlessa, itsenäiset verkkotehtävät ja henkilökohtainen oppimistehtävä (kuntotutkimussuunnitelma annettuun kohteeseen, tehtävänanto ja palautus Moodlessa)
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliSähköinen aineisto linkkeineen sekä kirjallisuusluettelo Moodlessa
Edeltävät opinnotRakennusfysiikka, Korjausrakentaminen 1 ja 2
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKolari Antti

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.