Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EAAB830
NimiArkkitehtuuri 2 (pientalot)
Nimi englanniksiArchitecture 2 (one family houses)
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee pientalojen (erillispientalot, paritalot, taloryhmät) rakennus- ja asuntosuunnitteluun liittyvät keskeiset viranomaismääräykset, RT-korttien ohjeet asuintilojen mitoituksesta, kalustuksesta ja varustuksesta. Opiskelija tuntee asemakaavan merkityksen yhtenäisen kaupunkikuvan kannalta rakennussuunnittelun lähtökohtana. Opiskelija osaa sovittaa suunnitelmansa rakennettuun ympäristöön ja tuntee tonttisuunnittelun keskeiset periaatteet sekä ymmärtää niiden merkityksen laadukkaan rakennetun ympäristön kannalta. Opiskelija tuntee pientalorakentamiseen soveltuvia rakennevaihtoehtoja, rakennusmateriaalien ominaisuuksia sekä rakennetyyppejä ja osaa käyttää niitä suunnittelutyössään ympäristöön ja kohteeseen sopivalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Opiskelija osaa tietomallintaa pientalon rakennussuunnitelmat ja tuottaa niistä luonnokset, pääpiirustukset ja havainnolliset esittelykuvat. Opiskelija kykenee soveltamaan opintojaksolla esiteltyä suunnitteluun liittyvää teoriatietoa omassa suunnittelutyössään.
Keskeiset sisällötOpintojakson keskeistä sisältöä ovat:
- Pientaloarkkitehtuuri: erillispientalot, paritalot, taloryhmät
- Viranomaismääräykset (asemakaava, rakennusjärjestys)
- Asuintilojen mitoitus, kalustus ja varustus sekä asuntoon liittyvien pihatilojen ja -alueiden suunnittelu
- Pientalorakentamisessa käytetyt rakennevaihtoehdot, rakennusmateriaalit sekä rakennetyypit
- Rakennussuunnitelman tietomallintaminen
- Tietomallista generoidut viralliset ja arkistokelpoiset piirustukset sekä havainnolliset esittelykuvat
SuoritustavatTeorialuennot ja harjoitustyöt
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- RakMK osat: E1, F1, F2, G1
- RT-korttien asuintilojen suunnitteluohjeet
- Kuopion rakennusjärjestys
- Asemakaava
- Kuopion Pientalo-ohje
- Omakotitaloja, Hautajärvi Harri, Rakennustieto Oy, 2011
- Asuntoarkkitehtuuri ja suunnittelu, Kahri Esko ja Pyykönen Hannu, Rakennustieto Oy, 2005
- Arkkitehtilehtien pientaloja käsittelevät numerot
- Aiheeseen liittyvät internet-sivut
- Luentomateriaali Moodlessa
- Opiskelijoiden tekemät pientaloanalyysit Moodlessa
Edeltävät opinnotArkkitehtuuri 1 (loma-asunnot)
Muuta huomioitavaa
Yhteyshenkilö

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.