Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EAAB855
NimiPääsuunnittelija ja projektinhallinta
Nimi englanniksiPrincipal designer and project management
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääsuunnittelijan tehtävät, ymmärtää pääsuunnittelijan vastuun ja merkityksen rakennushankkeessa, osaa johtaa suunnittelua tavanomaisessa rakennushankkeessa sekä ymmärtää arkkitehtitoimiston toimintaprosessit ja suunnitteluprojektin projektinhallinnan kysymykset sekä hallitsee pilvipalvelumallin luomisen ja tietomalliprojektin jakamisen toimiston sisäisesti suunnittelijoiden kesken.
Keskeiset sisällöt- Rakennushankkeen kulku ja suunnittelun johtaminen
- Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot
- Pääsuunnittelijan tehtäväluettelo
- Rakennuttajan tehtäväluettelo
- Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo
- Suunnittelusopimukset, -tarjoukset ja ammattietiikka
- Arkkitehtitoimiston toimintaprosessit, niiden suunnittelu ja hallinta, resurssointi, toimiston laatujärjestelmä
- Arkkitehtiyrittäjyys
- Suunnitteluprojektin hallinta, aikataulusuunnittelu, suunnitelmien laatu, kustannusten muodostuminen
- Pilvipalvelumallin luominen ja projektin jakaminen
SuoritustavatTunneille osallistuminen, tuntiharjoitusten ja kotitehtävien sekä oppimispäiväkirjan tekeminen, itsenäinen perehtyminen asioihin.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliLuentomateriaali ja luennoilla erikseen ilmoitettu materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöRepo Janne
Kuusela Viljo

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.