Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EAAN820
NimiPuu- ja teräsrakenteet
Nimi englanniksiTimber- and Steel Structures
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetPuurakenteet (3op) ja teräsrakenteet (2op): Opiskelija hallitsee puurunkoisten pientalojen rakenteiden mitoituksen ja jäykistämisen.

Opiskelija oppii suunnittelemaan yksinkertaisia teräsrakenteita sekä tuntee rakenneterästen valmistuksen ja materiaaliominaisuudet. Opiskelija tuntee teräsrakenteiden suunnitteluperusteet ja hallitsee yksinkertaisten palkkien, pilarien, ristikoiden ja liitosten suunnittelun. Opiskelija tuntee teräsrakenteiden stabiliteettiin vaikuttavat asiat sekä rakenteiden jäykistämisen.
Keskeiset sisällötPuurakenteet (3op)
- Normit, puun materiaaliominaisuudet ja lujuusarvot
- Palkkien mitoitus
- Runkotolpan mitoitus
- Naula- ja ruuviliitokset
- Päätyseinän levyjäykistys ja ankkurointi
- NR- ristikkoyläpohjan jäykistys

Teräsrakenteet (2op)
- Teräs rakennusmateriaalina ja terästuotteet
- Suunnitteluperusteet
- Rakenneosien mitoitus: Poikkileikkaus- ja nurjahdusluokat ja niiden merkitys. Veto-, leikkaus-, ja taivutuskestävyys sekä kiepahdustuenta. Puristetun ja taivutetun rakenneosan mitoitus tasonurjahdukselle
- Teräsrakenteiden liitokset: Mitoitusperiaatteet. Ruuviliitokset. Hitsaus
- Palo- ja syöpymissuojauksen periaatteet
- Tietomalli: Puu- ja teräsrungon mallintaminen
SuoritustavatOpintojaksoon kuuluu teoria- ja laskuharjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät laskuharjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla laskuharjoitustunneilla ja etätehtävissä. Laskuesimerkit ovat koulutusohjelman ydinosaamisalueilta. Esitietovaatimuksena on statiikan, lujuusopin ja rakennetekniikan perusteiden kurssien suorittaminen.
Opintojaksoon sisältyy luentojen lisäksi pakollinen harjoitustyö.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- EC5 Sovelluslaskelmat Asuinrakennus Eurokoodi 5,
- Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Eurokoodi 5, Lähde: RIL 205-1-2007 liite B, RIL 205-2009 Puurakenteiden suunnitteluohje. Eurokoodi,
- Tekla Structure.
- Teräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitus Eurocode 3 -Oppikirja, Teräsrakenneyhdistys, 2010.
- Opintojaksoon liittyvät opintomonisteet.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöPuurula Arto

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.