Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EAAB800
NimiBIM-perusteet
Nimi englanniksiBIM basics
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa laatia pientalon tietomallin (BIM) ja tuottaa mallista pientalon rakennusalan standardien mukaisia piirustuksia.

Opiskelija ymmärtää rakennus- ja rakennesuunnittelun sekä detaljisuunnittelun yleisperiaatteet ja osaa soveltaa CAD- ja BIM-osaamistaan rakennusalan teknisten dokumenttien tuottamiseen.

Opiskelija hallitsee periaatteet tietomallipohjaisten suunnitelmien havainnollistamiseen.
Keskeiset sisällötRakennusalan projekti 1 (pientalo) tukevaa tietomallintamisen opetusta ja ohjausta
- projektitietojen halinta
- rakennushankkeen vaiheet, tietomallivaatimukset hankkeen eri vaiheissa (YTV)
- rakennuspaikan mallintaminen ja rakennuksen sijoittaminen tontille, koordinaatistot
- pientalon rakennusosien mallintaminen tietosisältöineen
- perustukset, seinä- ja vesikattorakenteet, täydentävät rakennusosat
- detaljien mallintaminen ja suunnitelmien tuottaminen mallista
- rakennusalan piirustusten tuottaminen mallista

Suunitelmien havainnollistamisen perusteet
- 3d-näkymät
- renderoinnin perusteet (V-Ray)
- virtuaalimallin tuottaminen (Enscape)
SuoritustavatOpintojaksoon kuuluu lähiopetustunteja sekä itsenäisesti suoritettavia harjoitustehtäviä. Oppimista täydentävät alakohtaiset sovellusesimerkit. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliMoodlessa jaettava opetusmateriaali, oppimista tukeva video-opetusmateriaali, luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä erikseen jaettava materiaali. Lisäksi tietomallintamisohjelmistojen käyttöohjeet.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKuusela Viljo

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.