Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ET20SP Tietotekniikan tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ETP7000
NimiJärjestelmäintegraatio-ohjelmointi
Nimi englanniksiSystems integration programming
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kuinka eri tietojärjestelmien ja sovellusten välille voidaan ohjelmoida tiedon- ja työnkulkuja.
Keskeiset sisällötTutustutaan tietojärjestelmien välisiin yleisiin tiedonsiirtomalleihin sekä järjestelmien rajapintoihin. Toteutetaan sovelluksia tiedon siirtämiseen opintojakson alussa valittavien järjestelmien välillä.
SuoritustavatOpintojaksoon kuuluu teoria- ja harjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät harjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla harjoitustunneilla ja etätehtävissä.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliTekniikan nopean kehityksen takia oppimateriaali jaetaan www-sivuina. Opetuksessa hyödynnetään havainnollistamiskeinoina esim. animaatioita, videoita ja muuta vastaavaa materiaalia. Opettaja laatii myös aihepiiriin sopivia internetin linkkilistoja, jotta opiskelija voi aloittaa omatoimisen lisätiedon hankinnan.
Edeltävät opinnotOhjelmointi I ja II
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKoistinen Jussi
Pääkkönen Mikko
Pitkänen Veijo

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.