Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ETC20S Savonia Code Academy -korkeakouludiplomi

Koulutuksen toteutus

Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa lähiopetus ja ohjattu työskentely, yksilö- ja ryhmätehtävät sekä itsenäinen ja verkkoympäristössä opiskelu muodostavat kokonaisuuden. Opiskelu vaatii tavoitteellista otetta, se on lähes täyspäiväistä työskentelyä ja edellyttää sitoutumista lähiopetuksen aikatauluihin. Opiskelussa painottuu tekemällä oppiminen ja koulutuksen aikana koodataan paljon. Osa tehtävistä aloitetaan lähituntien aikana, mutta niitä täytyy tehdä myös omalla ajalla. Tämä kannattaa huomioida suunnitellessasi ajankäyttöä. Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti sähköisiä aineistoja, palveluja ja oppimisympäristöjä, joten opiskelua aloittavalla on oltava oma kannettava tietokone.

Lähiopetusta on arki-iltaisin sekä lisäksi noin joka toinen lauantai. Lisäksi etäopetusta ja -tukea on tarjolla vähintään kerran viikossa. Opiskelija työskentelee lähiopetustuntien lisäksi noin 10 - 20 tuntia viikossa opiskellen opintojaksojen asioita ja oppimista edistäviä tehtäviä tehden.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.