Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ES22KM Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 K 1 S 2 K 2 S 3 K 3 S 4 K 4 S
 
Perusopinnot
4 EXX8000 Tekniikan opiskelijan työvälineet 5              
4 EXX8010 Matematiikka 1 5              
4 EXX8040 Tekniikan fysiikka 5              
4 ESP8010 Sähköalan fysiikka   5            
4 ESP8020 Sähköalan ohjelmointi   5            
4 EXX8020 Matematiikka 2   5            
4 EXX8030 Matematiikka 3     5          
4 ESP8030 Fysiikan laboratoriotyöt ja kemia     5          
4 ESP8040 Yrittäjyys ja liiketoiminta       5        
4 ESP8060 Johtaminen ja työhyvinvointi           5    
 
Ammattiopinnot
Sähkötekniikan yhteiset ammattiopinnot
4 ESA8000 Tasasähköpiirit 5              
4 ESA8010 Sähkönjakelujärjestelmät ja dokumentointi 5              
4 ESA8020 Sähköalan perusopinnot   5            
4 ESA0010 Sähköalan orientaatioprojekti   5            
4 ESA8030 Vaihtosähköpiirit   5            
4 ESA8090 Sähköturvallisuus ja sähkömittaustekniikka   5            
4 ESA0020 Analogiaelektroniikka     5          
4 EXX8050 Engineering English     5          
4 ESA8110 Kiinteistön sähkösuunnittelun perusteet     5          
4 ESA0030 Tehoelektroniikka       5        
4 ESA8120 Sähkökoneet       5        
4 EXX8060 Teknisk svenska       5        
4 ESA8140 Digitaalisen säädön perusteet       5        
4 ESA8180 Ohjelmoitavat logiikat         5      
4 ESA2000 Sähkönjakeluverkot         5      
4 ESA0040 Talous ja kannattavuuslaskenta         5      
4 ESA8190 Sähkökäytöt         5      
4 ESA8200 Sähkön laatu         5      
4 ESA8350 Automaatiojärjestelmät           5    
4 ESA8160 Sähköinen talotekniikka           5    
4 ESA0050 Ammatillinen englanti ja viestintä           5    
4 ESA0060 Yritysprojekti           5    
4 ESA8220 Suurjännitetekniikka             5  
4 ESA8230 Tarkastukset, huolto ja kunnossapito             5  
Sähkötekniikan vaihtoehtoiset ammattiopinnot
4 ESA0070 Verkot ja kenttäväylät
4 ESA8300 Energian tuotanto ja sähkömarkkinat         5      
4 ESA8340 Sähkökäyttöjen tehoelektroniikka         5      
4 ESA8170 Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu ja käyttö           5    
4 ESV4740 Sähkön siirtojärjestelmät           5    
4 ESA8310 Integroidut rakennusautomaatiojärjestelmät             5  
4 ESA8360 Control of Electrical Drives             5  
4 ESA8370 Automaation suunnittelu             5  
4 ESA8320 Kiinteistön sähkösuunnittelu ja urakointi               5
4 ESA8330 Sähköverkon rakentaminen               5
 
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot
4 ESA0080 Kokeellinen anturitekniikka       5        
4 LLX1600 Myynnin verkkokurssi 5 (NonStop)
 
Harjoittelu
Harjoittelu
4 ECH4100 Harjoittelu 1 5              
4 ECH4210 Harjoittelu 2a 5 (NonStop)
4 ECH4220 Harjoittelu 2b 5 (NonStop)
4 ECH4310 Harjoittelu 3a 5 (NonStop)
4 ECH4320 Harjoittelu 3b 5 (NonStop)
4 ECH4330 Harjoittelu 3c 5 (NonStop)
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö             15  
   5 ECONT10  Opinnäytetyön suunnittelu               5
   5 ECONT20  Opinnäytetyön toteutus             5  
   5 ECONT30  Opinnäytetyön viimeistely             5  
   5 ECONT40  Kypsyysnäyte             0  
4 SAVONT2 Opinnäytetyö             15  
   5 ECONT50  Opinnäytetyö, projekti 1               5
   5 ECONT60  Opinnäytetyö, projekti 2             5  
   5 ECONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen             5  
   5 ECONT80  Kypsyysnäyte             0  

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.