Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ES22KM Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ESA8000
NimiTasasähköpiirit
Nimi englanniksiDirect Current Circuits
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tasavirtapiirien (tasasähköpiirien) keskeisten käsitteiden, kuten sähkövarauksen, sähkövirran, potentiaalin, jännitteen ja resistanssin fysikaalisen taustan. Opiskelija ymmärtää sähköenergian muuttamisen lämpöenergiaksi vastuksessa, ja ymmärtää tasavirtapiirien laskentamenetelmien pohjana olevat ilmiöt. Opiskelija tuntee sähkötekniikan perussuureet ja niiden yksiköt. Opiskelija ymmärtää sähkötekniikan peruslait (ohmin laki, Kirchhoffin lait) ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti oman alan virtapiirien ominaisuuksien määrittämiseen. Opiskelija ymmärtää matemaattisen tarkastelun välttämättömyyden virtapiirien ja verkkojen toiminnan selvittämisessä ja piirin komponenttien mitoituksessa.
Keskeiset sisällötOpintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi opetus toteutetaan seuraavan sisällön mukaisesti:
1. Tasavirtapiirin fysikaaliset ilmiöt
2. Sähkötekniset suureet, merkinnät, symbolit ja yksiköt
3. Virtapiirin rakenneosat ja niihin liittyvät käsitteet
4. Teho ja energia
5. Peruslait (ohmin laki ja Kirchhoffin lait)
6. Virtapiirien ratkaisumenetelmät
- Peruslakimenetelmä
- Superpositiomenetelmä
- Silmukkamenetelmä
- Solmupistemenetelmä
- Theveninin ja Nortonin vastinpiiri
SuoritustavatOpintojakson suoritus edellyttää opettajan määrittelemää aktiivisuutta, osallistumista laskuharjoituksiin ja etätehtävien suorittamista. Opintojakson kokonaisarviointi muodostuu osakokeista tai tentistä sekä opettajan määrittelemistä tehtävistä.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliIlmoitetaan kurssin alussa.
Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaaTasavirtapiirin fysikaaliset ilmiöt toteutetaan osana Virtapiirit ja verkot- opintoja. Sen laajuus on 1 op, ja se suoritetaan ennen Virtapiirit ja verkot-opetusta.
YhteyshenkilöSavallampi Timo

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.