Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ES22KM Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ESP8030
NimiFysiikan laboratoriotyöt ja kemia
Nimi englanniksiChemistry and the Laboratory Works of Physics
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson kemian osuudessa (2,5 op) opiskelija oppii yleiset kemian perusteet ja säännöt. Opiskelija tutustuu sähkötekniikassa käytettäviin materiaaleihin ja niiden kierrätykseen sekä voimantuotannon päästöihin. Hän ymmärtää akkujen toimintaperiaatteen, korroosion mekanismin ja korroosionestomenetelmät. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa tietoa sähkötekniikan sovellutuksissa.

Fysiikan laboratoriotöiden osuudessa (2,5 op) opiskelija oppii tekemään fysikaalisen mittauksen erilaisia mittalaitteita käyttäen ja arvioimaan mittaukseen liittyviä epävarmuuksia. Laatiessaan tehdyistä mittauksista vakiintuneen käytännön mukaiset työselostukset opiskelija oppii teknisen raportin kirjoittamista, tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmien käyttöä sekä tekemään mittauksiin liittyvän virheanalyysin.
Keskeiset sisällötKeskeiset sisällöt kemian osuudessa
- Kemian perusteet
- Sähköntuotanto ja ympäristö
- Akut
- Korroosio ja korroosionesto
- Materiaalikemiaa

Keskeiset sisällöt fysiikan laboratoriotöiden osuudessa
- Mittalaitteiden käyttö
- Mittauksen virheanalyysi
- Työselostuksen kirjoittaminen
- Tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmat
SuoritustavatKemian osuudessa teoriaopetus, teoriaa syventävät harjoitustehtävät yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Opintojaksoon kuuluvat teoriatunnit ja harjoitustehtävät pienryhmissä.

Opintojakson fysiikan laboratoriotöiden teoriaosassa käydään läpi mittauksiin liittyvää teoriaa, työselostuksen laadintaa sekä virheanalyysin tekemistä. Laboratoriossa tehdään mittaukset pienryhmissä. Työselostukset laaditaan pääosin omalla ajalla, mutta ohjaukseen on myös mahdollisuus.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Kemian oppikirja: Tekniikan kemia, Antila, Karppinen, Leskelä, Mölsä, Pohjakallio (Edita, 2010) ja kemian opetuksen yhteydessä Moodlen kautta jaettava materiaali
- Opintojaksolla jaettavat fysiikan laboratoriotöiden työohjeet
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHolmlund Eero
Sankilampi Olli

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.