Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ES22KM Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ESA8010
NimiSähkönjakelujärjestelmät ja dokumentointi
Nimi englanniksiElectrical Distribution Systems and Dokumentation
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suomalaisen sähkönjakelujärjestelmän peruspiirteet ja komponentit. Opiskelija osaa määrittää sähkönjakeluverkon komponenttien sähkötekniset ominaisuudet. Opiskelija tuntee sähköteknisen dokumentoinnin menetelmät, piirrosmerkit ja standardit. Opiskelija tutustuu tietokoneavusteiseen dokumentointiin perehtymällä yhden suunnitteluohjelmiston perustoimintoihin. Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan laatia yhtä ohjelmistoa käyttäen kiinteistön sähköteknisiä dokumentteja.
Keskeiset sisällötSähköjärjestelmiä ja dokumentointia opiskellaan seuraavien osakokonaisuuksien kautta:
- Suomalainen sähkönjakelujärjestelmä
- Sähköverkon komponentit ja niiden kuvaus
- Ylivirta- ja oikosulkusuojauksen periaatteet
- Maadoituksen periaatteet
- Sähkötekninen dokumentointi
- Standardit ja suositukset
- Tietokoneavusteinen piirtäminen (CADS)
- Suunnitteluohjelmiston perustoiminnat (CADS)
- Sähkösovellukset
- Kiinteistöjen sähköistys
- Teollisuuden ja energialaitosten sähköverkot
SuoritustavatOpintojakso suoritetaan oppituntien pohjalta suoritettavalla kokeella ja hyväksytysti suoritetuilla harjoitustöillä. Oppitunteihin sisältyy luentoja ja harjoitustöitä.

Suunnitteluohjelmistolla suoritettavat harjoitustyöt ovat henkilökohtaisia.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKurssin materiaali julkaistaan Moodlessa ja lisäksi käytetään ohjelmatoimittajan omaa materiaalia.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
Yhteyshenkilö
Savallampi Timo

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.