Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ES22KM Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ESA8020
NimiSähköalan perusopinnot
Nimi englanniksiBasic Studies of Electrical Engineering
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetTavoitteena on oppia vektoreilla, kompleksiluvuilla ja osoitinsuureilla laskemista.

Lisäksi tavoitteena on on syventää ammatillisen väylän suorittaneiden opiskelijoiden tietämystä Matematiikka 1-opintojakson asioissa sähkötekniikan näkökulmasta sekä tarjota heille valmiuksia opiskelun jatkamiseen ja muissa oppiaineissa esiintyvien matemaattisten ongelmien lähestymiseen.

Muun kuin ammatillisen väylän suorittaneet opiskelijat perehtyvät opintojaksolla sähköteknisiin asennuksiin, laitteisiin ja mittauskytkentöihin. Tässä osiossa opiskelija tietää pientalon sähköistyksen rakenteen, jakelukeskukset ja ryhmityksen perusteet ja ymmärtää yksinkertaisen vaihtosähköpiirin toiminnan.

Osiossa opiskelijat perehtyvät myös keskeisimpiin sähkötyöturvallisuus-
määräyksiin.
Keskeiset sisällötMatematiikka:
- Vektorit
- Kompleksiluvut
- Osoitinsuureet
- Matematiikka 1- opintojakson sisällön, kuten kirjainlaskenta, yhtälö ryhmät ja trigonometria, harjoittelu sähkötekniikan näkökulmasta.

Sähköasennukset ja sähkötyöturvallisuus-osiossa opiskelija tutustuu sähköteknisiin laitteisiin, asennuksiin ja sähkötyöturvallisuuteen.

Opiskelijat suorittavat pienryhmissä sähköasennusharjoituksia mm. valaistuskytkentöjä. Opintojaksoon kuuluu tutustuminen sähköteknisiin piirustuksiin ja tiedon hakemiseen erilaisista tietolähteistä. Oppimisessa korostuu opiskelijan valmiudet työskennellä ryhmässä.

Osion keskeisiä sisältöjä ovat:
- Sähkötyöturvallisuus
- Sähkötekniikan laitteet ja komponentit
- Valaistus-, pistorasia-, lämmitys- ja moottoriasennukset
- Sähköpiirustukset ja dokumentointi
SuoritustavatMatematiikka:

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää hyväksyttyä pistemäärää välikokeista tai loppukokeista.

Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia kotitehtäviä. Kotitehtävistä voi saada koepisteisiin lisäpisteitä.
Opintojakson sisällön omaksumisen kannalta on on tärkeintä itsenäinen työskentely. Itsenäinen työskentely koostuu oppikirja/oheismateriaalin lukemisesta sekä harjoitustehtävien ratkaisemisesta.

Opintojakson arviointi perustuu koepisteiden ja laskuharjoitusten yhteispistemäärään.

Sähköasennukset ja sähkötyöturvallisuus
Opintojakso arvioidaan työsuoritusten ja –raporttien perusteella.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliMatematiikka:
- Käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan kurssin alussa
- Luentojen yhteydessä jaettava materiaali
- Tekniikan kaavasto (Tammertekniikka)

Sähköasennukset ja sähkötyöturvallisuus:
Opetuksen yhteydessä jaettava materaali
Edeltävät opinnotEi edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaa
Yhteyshenkilö
Sankilampi Olli

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.