Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ES22KM Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ESA8030
NimiVaihtosähköpiirit
Nimi englanniksiAlternating Current Circuits
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee vaihtosähköpiireihin liittyvät sähkötekniikan perussuureet. Opiskelija ymmärtää sähkötekniikan peruslait vaihtosähköpiireissä ja osaa soveltaa osoitinsuurelaskentaa virtapiirien ominaisuuksien selvittämiseen. Opiskelija tuntee tehokäsitteen vaihtosähköpiireissä ja osaa määrittää tehon osoitinsuureita käyttäen. Opiskelija osaa ratkaista virtapiirien ominaisuudet erilaisilla ratkaisumenetelmillä. Opiskelija osaa ratkaista symmetrisen ja epäsymmetrisen kolmivaihejärjestelmän jännitteet, virrat ja tehot.
Keskeiset sisällötOpintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi opetus toteutetaan seuraavan sisällön mukaisesti:

1. Kertaus (tasasähköpiirit)
2. Sinimuotoinen virta ja jännite
3. Passiivisten komponenttien esitysmuodot
4. Peruslait (ohmin laki ja Kirchhoffin lait)
5. Hetkellisteho, keskimääräinen teho ja kompleksinen teho
6. Vaihtovirtapiirien ratkaisumenetelmät
- Peruslakimenetelmä
- Superpositiomenetelmä
- Silmukkamenetelmä
- Solmupistemenetelmä
- Theveninin vastinpiiri
7. Kolmivaihejärjestelmä, yksivaiheinen sijaiskytkentä, käytännön laskumenetelmät
SuoritustavatOpintojakson suoritus edellyttää opettajan määrittelemää aktiivisuutta, osallistumista laskuharjoituksiin ja etätehtävien suorittamista. Opintojakson kokonaisarviointi muodostuu osakokeista tai tentistä sekä opettajan määrittelemistä tehtävistä.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliIlmoitetaan kurssin alussa.
Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.
Edeltävät opinnotTasasähköpiirit
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöSavallampi Timo

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.