Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ES22KM Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ESA8090
NimiSähköturvallisuus ja sähkömittaustekniikka
Nimi englanniksiElectrical Safety at Work and Electrical Measurement Technology
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojaksolla opiskelija osallistuu SFS6002 sähkötyöturvallisuuskoulutukseen ja hätäensiapukoulutukseen, suorittaa niihin liittyvät hyväksyntätentit sekä harjoittelee sähkötyöturvallisuusmääräysten soveltamista käytäntöön sähkölaboratoriossa työskennellessään.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sähkötekniikan perussuureet ja niiden mittausperiaatteet sekä tietää sähkösuureiden mittaukseen käytettävien mittalaitteiden keskeiset ominaisuudet ja harjoittelee yleisimpien mittalaitteiden turvallista käyttöä. Lisäksi hän osaa suunnitella sähkösuureiden mittauksia ja valita niihin sopivan mittausmenetelmän, toteuttaa ja raportoida mittauksen sekä arvioida saatujen tulosten merkitystä ja tarkkuutta.
Keskeiset sisällöt- SFS 6002 sähkötyöturvallisuuskoulutus ja tentti
- Hätäensiapukoulutus, ensiapuharjoitukset ja näyttökoe
- Perehdytys sähkölaboratoriossa työskentelyyn
- Sähkömittaustekniikan peruskäsitteet, analoginen ja digitaalinen mittaus
- Mittalaitteiden perusominaisuudet ja tarkkuus
- Mittamuuntajat ja -muuntimet
- Virran, jännitteen, tehon, energian ja resistanssin mittaus
- Digitaalinen yleismittari, tehoanalysaattori, asennustesteri ja oskilloskooppi
SuoritustavatSähkötyöturvallisuusosio suoritetaan osallistumalla SFS 6002 koulutukseen ja suorittamalla hyväksytysti siihen kuuluva tentti.

Hätäensiapukoulutukseen kuuluvat luennot ja ensiapuharjoitukset sekä näyttökoe, joka on suoritettava hyväksytysti.

Sähkömittaustekniikan osuus suoritetaan hyväksytyillä harjoituksilla ja laboratoriotöillä sekä tentillä.

Sähkötyöturvallisuus- ja hätäensiapukoulutus sekä laboratoriotyöt ja tentit edellyttävät läsnäoloa.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliMäkinen, P., Rousku, H. Metsikkö, A. (toimittaja) 2017 tai uudempi. SFS 6002 käytännössä. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto.
Muu materiaali ilmoitetaan tai jaetaan opetuksen yhteydessä. Materiaali voi olla osittain englanninkielistä.
Edeltävät opinnotVirtapiirit ja verkot
Muuta huomioitavaaTämä opintojakso sisältää 1 op laajuisena
- SFS 6002 sähkötyöturvallisuuskoulutuksen ja tentin
- hätäensiapukoulutuksen ja näyttökokeen
YhteyshenkilöIjäs Jari

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.