Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ES22KM Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ESA8200
NimiSähkön laatu
Nimi englanniksiElectric Power Quality
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija tietää, mitä sähkön laatu ja sähkömagneettinen yhteensopivuus ovat ja tuntee sähkön laatua ja sen mittausta koskevan keskeisen terminologian, standardit ja määräykset. Opiskelija tuntee kompensointi- ja suodatusmenetelmät, joilla sähkön laatuun voidaan vaikuttaa.

Opiskelija tietää, miten matematiikan sarjaoppia, erityisesti Fourier-analyysiä sovelletaan sähkön laadun mallintamiseen.

Opiskelija perehtyy käytännössä sähkön laadun mittausmenetelmiin ja mittaustulosten analyysiin.
Keskeiset sisällötSarjaoppi, esimerkkinä Fourier-sarjojen käyttö yliaaltovirtojen ja jännitteiden mallinnukseen.
Sähkön laadun ja sen mittauksen keskeiset määritelmät ja standardit:
- SFS-EN 50160, Sähkön laatumääritelmät,
- IEC 61000-4-sarja sekä
- IEC 62586, mittaus ja mittalaitteet.

Resonanssi-ilmiö sähköverkossa ja sen merkitys sähkön laadulle sekä loistehon kompensoinnissa ja yliaaltojen suodatuksessa. Kompensoinnin ja suodatuksen yhteydessä tutustutaan myös aktiivisuodattimien toimintaperiaatteeseen ja rakenteeseen.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC ja siihen liittyvät vaatimukset ja standardit, kuten EMC-direktiivi 2014/30/EY ja EN/IEC 61000-sarja
SuoritustavatOpintojakson teoriaosuus suoritetaan tentillä ja harjoituksilla. Niiden lisäksi opintojaksoon kuuluu ryhmissä suoritettavia ja raportoitavia laboratorioharjoituksia.

Laboratoriotyöt ja tentit edellyttävät läsnäoloa.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpintojaksolla ilmoitettavan ja jaettavan sähköisen materiaalin lisäksi kirja
Männistö, M., Vitikka, V., & STUL. (2006). Yliaallot ja kompensointi. Espoo: Sähköinfo..
Materiaali voi olla osittain englanninkielistä.
Edeltävät opinnotVirtapiirit ja verkot, Vaihtosähköpiirit, Sähkötuvallisuus ja sähkömittaustekniikka, Sähkökoneet, Elektroniikka, Electric Power Distribution (Sähkönjakeluverkot)
Muuta huomioitavaaOpintojakso sisältää 1 op matematiikkaa (sarjaoppi)
YhteyshenkilöIjäs Jari

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.