Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ES22KM Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ESA8310
NimiIntegroidut rakennusautomaatiojärjestelmät
Nimi englanniksiSmart Integrated Building Automation
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kiinteistöautomaatioon kytkeytyvät prosessit ja automaation toiminnat sekä hajautetun automaation rakenteen. Hän tuntee yleisimpien rakennusautomaatiojärjestelmien tiedonsiirron käsitteet, rakenteet ja ominaisuudet. Hän tutustuu KNX- ja Ethernet- pohjaiseen toteutukseen ja tekniikkaan.

Opiskelija tuntee kiinteistöautomaation suunnitteluprojektin vaiheet, teknisen dokumentoinnin ja toteutusurakoinnin asiakirjat. Opiskelija osaa suunnitella ja mitoittaa kiinteistöön hajautetun integroidun väyläjärjestelmän.
Keskeiset sisällötOpintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi opetus toteutetaan seuraavan
sisällön mukaisesti:
- Kiinteistön LVIS-prosessit
- Automaatiojärjestelmien ominaisuudet
- Keskitetyt järjestelmät
- Hajautetut järjestelmät ja tiedonsiirto
- Integraatio
- Valvomoratkaisut
- Suunnittelu
- KNX
- Ethernet
SuoritustavatOpintojakso suoritetaan oppituntien pohjalta suoritettavalla kokeella ja hyväksytysti suoritettavilla harjoitus- ja laboratoriotöillä.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpetuksen yhteydessä jaettava sähköinen materiaali Moodlessa
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaaHuom! Monimuotoryhmän toteutus integroidaan päiväopetukseen.
Yhteyshenkilö

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.