Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ES22KM Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ESA8350
NimiAutomaatiojärjestelmät
Nimi englanniksiAutomation Systems
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija perehtyy hajautettuun digitaaliseen automaatiojärjestelmään ja sillä tapahtuvaan prosessien säätöön ja ohjaukseen. Opiskelija tuntee automaatiojärjestelmien periaatteet, rakenteen ja sovellusympäristöt sekä automaatiossa sovellettavia komponentteja ja väyläratkaisuja. Opiskelija tietää valvomo-ohjelmistojen toiminnat sekä sen, miten käyttäjän operoinnit tapahtuvat ja vaikuttavat valvomosta prosesseihin.
Keskeiset sisällöt- Automaatiojärjestelmän toiminnot
Prosessiohjauksen periaatteet
Tiedonkeruu, -analyysi, ohjaus ja säätö
Tuotannon- ja toiminnanohjaus sekä tapahtumien seuranta ja raportointi
Internet of Things: tiedonkeruun ja -louhinan tulevaisuus sekä älykkäät päätelaitteet
Teollisuus 4.0 ja pilvipalvelujen mahdollistamat sovellukset

- Hajautetun automaatiojärjestelmän rakenne ja ohjelmointi, DCS
Prosessi- ja valvomo- sekä tiedonkeruuasemat
Rajapinnat: I/O - liitynnät, järjestelmä- ja kenttäväylät
Konfigurointi- ja ohjelmistotyökalut

- Kenttälaitteiden hallinta ja liittäminen järjestelmään
Toimi- ja mittalaitteet
Prosessi- ja instrumentointikaaviot, PI kaaviot
Langaton tiedonsiirto

- Käyttöliittymät
Periaatteet ja toteutusvaihtoehdot
Valvomo-ohjelmistot
Järjestelmän operointikaavion suunnittelu
SuoritustavatOpintojakson teorian suoritus arvioidaan osakokeiden tai tentin perusteella ja käytännön osaaminen harjoitustehtävillä.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpetuksen yhteydessä ilmoitettava ja jaettava materiaali.
Materiaali voi olla osittain englanninkielistä.
Edeltävät opinnotSähköalan ohjelmointi, digitaalisen säädön perusteet, ohjelmoitavat logiikat
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöLepistö Pasi
Heikura Harri

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.