Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ES22KM Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ESA8370
NimiAutomaation suunnittelu
Nimi englanniksiAutomation Design
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija tuntee automaation suunnittelun periaatteet: toimintoihin pohjautuvan määrittelyn, moduloinnin, suunnittelun, toteutuksen, testauksen ja ylläpidon.

Opiskelija osaa suunnitella tarvittavan automaatiokokonaisuuden prosesseille ja koneille. Hän ymmärtää toteutukselle asetettavat vaatimukset ja osaa myös määrittää sopivimman automaatioasteen toimintojen ja tarpeiden kannalta. Perustuen alan suunnitteluvaatimusten tuntemiseen opiskelija osaa laatia tarvittavat dokumentit ja PI – kaaviot. Hän osaa käyttää instrumentoinnin symboleja ja tuntee erilaisia tunnusmenetelmiä kuten KKS – järjestelmä.

Sopivan laajuisen ja ominaisuuksiltaan toimivan automaatiojärjestelmän valinta on peruslähtökohtana suunnitellulle automatisoitavalle systeemille. Tämä edellyttää yleisimmin tunnettuihin laitekokonaisuuksiin tutustumista. Tärkeää on myös osata kenttälaitteiden valinta ja tietää mittaus- ja ohjaussignaalien käyttäytyminen ja liittäminen järjestelmiin.

Opiskelija tuntee IEC61131 mukaiset ohjelmointitavat ja tietää, miten automaatio järjestelmän konfigurointi toteutetaan. Hän osaa määrittää sovellussuunnittelussa I/0 toiminnot ja toteuttaa toimintojen kytkemisen, parametroinnin ja käytön ohjelmassa sekä erilaisissa HMI- ja valvomoratkaisuissa.

Hallitsee logiikkaohjelmoinnin, valvomoratkaisut, väyläratkaisut ja osaa soveltaa erilaisia säätöratkaisuja.
Keskeiset sisällötAutomaatiojärjestelmän suunnittelu ja toteutus
- Toimintojen kuvaus, määrittelyt, suunnittelu, rajapinnat, käyttöliittymät
- Hajautus, modulaarisuus, mallipiirit, parametrointi
- Komponenttien valinta ja kytkennät
- IEC61131 mukaiset ohjelmointitavat, valvomo-ohjelmat
- Testauksen suunnittelu ja toteutus

Instrumentointi
- Hajautettu vs. keskitetty automaatiojärjestelmä
- Rajapinnat: I/O ja väyläratkaisut sekä signaalien liittäminen I/O-korteille

Valvomo
- Periaatteet, toteutusvaihtoehdot
- Valvomo-ohjelmisto käyttöliittymänä
- Järjestelmän operointi valvomo-ohjelmistolla

Dokumentointi ja versiohallinta
- Automaatioratkaisun dokumentointi

Käytännön harjoitukset ja mittaukset
- Automaatiosovelluksen suunnittelu
- Järjestelmän konfigurointi ja asennus
- Logiikka ja HMI- valvomokäyttöliittymän toteutus
- Käyttöönottomittaus ja toiminnan testaus
SuoritustavatOpintojakson teorian suoritus arvioidaan osakokeiden tai tentin perusteella ja käytännön osaaminen laboratorioharjoituksilla sekä etätehtävillä.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpetuksen yhteydessä ilmoitettava ja jaettava materiaali.
Materiaali voi olla osittain englanninkielistä.
Edeltävät opinnotSähköalan ohjelmointi, digitaalisen säädön perusteet, ohjelmoitavat logiikat
Muuta huomioitavaaHuom! Monimuotoryhmän toteutus integroidaan päiväopetukseen.
YhteyshenkilöLepistö Pasi
Heikura Harri

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.