Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ES22KM Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ESA0020
NimiAnalogiaelektroniikka
Nimi englanniksiAnalog electronics
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija tuntee passiiviset komponentit ja osaa soveltaa DC-piirien analyysi- ja mitoituslaskentojen periaatteita. Hän osaa piirtää piirikaavioita, simuloida kytkentöjä simulointityökalulla sekä toteuttaa testikytkentöjä reaalikomponenteilla.

Opiskelija tuntee yleisimmät pienjännitemittalaitteet ja osaa käyttää niitä kytkentöjen tarkastamisessa ja vianhaussa.

Opiskelija tuntee diodien, bipolaari- ja kanavatransistoreiden (BJT ja FET) ominaisuudet, tavanomaisimmat tasasuuntaajat sekä hakkuriteholähteiden toimintaperiaatteet. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa transistoripohjaisia kytkimiä.

Opiskelija tuntee tavallisimmat operaatiovahvistinkytkennät ja hän osaa suunnitella vahvistinkytkentöjä operaatiovahvistinta hyödyntäen. Hän ymmärtää takaisinkytkennän vaikutuksen operaatiovahvistimen toimintaan ja tunnistaa tavanomaiset operaatiovahvistinkytkennät.

Opiskelija tuntee yleisimmät suodattimet ja suodatinapproksimaatiot, ymmärtää niiden toimintaa esittävät kuvaajat, desibelin määritelmän, desibelilaskennan säännöt sekä muunnokset eri yksiköiden välillä.
Keskeiset sisällötPassiiviset komponentit
DC-virtapiirien laskenta ja laskentasäännöt
Puolijohteiden perusteet (diodit, BJT, FET)
Jännite- ja virtalähteet
Operaatiovahvistimet
Desibeliasteikot
Suodatinapproksimaatiot ja passiivisten suodatinten toteutukset
SuoritustavatOpintojakso sisältää luentoja sekä verkkopohjaisen lähdemateriaalin itsenäistä opiskelua. Arvosana muodostuu kurssin loppukokeesta (50%), arvioitavista viikkoharjoituksista (10%) sekä lopputyöstä (40%).
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliLuentomateriaalit sähköisessä muodossa sekä kurssin aikana jaettavat linkit nettipohjaisiin itsenäiseen opiskeluun soveltuviin aineistoihin.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöRouvali Juhani

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.