Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ES22KM Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ESA0040
NimiTalous ja kannattavuuslaskenta
Nimi englanniksiManagement and Cost Accounting
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa laatia alakohtaisia kustannus- ja kannattavuuslaskelmia, joita hyödynnetään käytännön työtehtävissä. Kurssin suorittanut opiskelija tietää, mitä käsitteitä, laskentaperiaatteita ja laskentamenetelmiä näillä osa-alueilla käytetään.

Opiskelija hallitsee laskentakohteiden kustannusten ja kannattavuuden määrittämisen sekä tuotekustannuslaskentajärjestelmien perusrakenteen ja ymmärtää, miten yrityksen taloutta ohjataan. Opiskelija osaa soveltaa tietämystään raportoinnin kehittämiseen sekä tarvittavien analyysien, laskelmien ja raporttien laatimiseen, ja ymmärtää niiden merkityksen liiketoiminnan kehittämisessä.
Keskeiset sisällötLaskentatoimi tieto- ja informaatiolähteenä, kustannus- ja katetuottolaskenta, raportointi ja ydintunnusluvut, investointilaskelmat
SuoritustavatOpintojaksolla tehdään luentoihin liittyvät harjoitukset yksilö- sekä ryhmätyönä ja opintojakson kokonaisuus koostuu näistä luennoista sekä niihin liittyvistä keskeisistä harjoituksista. Opiskelijat esittävät osan harjoitustöistään tunneilla.

Opintojakson arviointi suoritetaan prosessiarviointina, joka koostuu tuntiaktiivisuudesta, oppimis- ja ryhmätehtävistä, tentistä ja mahdollisista yritysvierailuista.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alkaessa. Opintojakson aikana jaettu muu materiaali.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöUronen Laila

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.