Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ES22KM Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ESA0060
NimiYritysprojekti
Nimi englanniksiProject in industry
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetItsenäinen tai parityönä tehtävä projektimuotoinen tehtävä. Projektissa valmistaudutaan opinnäytetyön tekemiseen. Kokonaisvaltainen tehtävä, jossa valmistellaan, suunnitellaan ja toteutetaan sähkötekniikan ammattialaan kuuluva ja sitä soveltava projektimuotoinen tehtävä. Ohjeena on Savonia-amk:n opinnäytetyön ohjeistus.
Keskeiset sisällötProjektin aihe voi olla opiskelijoiden itse hankkimia, yrityksen tarjoamia tai ammattikorkeakoulun tarjoamia tehtäviä. Projektin aihe määrittää sen, onko toimeksianto selvitystyö, laitekehitys, mittaus, testaus tai muu vastaava sähkötekniikan alan työsuoritus.
SuoritustavatNoudatetaan opinnäytetyön ohjeistusta soveltuvin osin. Opinnäytetyöstä poiketen projektin voi suorittaa myös parityönä. Viestinnän ja englannin osuuden tuki suunnitellaan samanaikaisesti toteutettavan opintojakson kanssa.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliMateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnotedeltävät opinnot: Sähköalan orientaatioprojekti
samanaikaiset opinnot: Ammatillinen englanti ja viestintä
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöRouvali Juhani

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.