Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ES22KM Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ESA0080
NimiKokeellinen anturitekniikka
Nimi englanniksiExperimental Sensor Technology
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija tunnistaa miten erilaisten antureiden avulla voidaan mitata suoraan tai epäsuoraan fysikaalisia suureita. Opiskelija osaa kerätä antureilta mittausinformaatiota tietokoneelle, sovittaa malleja toisistaan riippuvien suureiden välille ja analysoida dataa esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmiston avulla. Opiskelijalla on perusymmärrys sähkömagneettisen yhteensopivuuden vaatimuksista.
Keskeiset sisällötTutustutaan kokeellisesti muutamiin anturiteknologiaa hyödyntäviin sähköisiin laitteistoihin. Kerätään antureilta mittausinformaatiota (myös tietokoneelle), tehdään funktiosovituksia toisistaan riippuvien suureiden välille ja analysoidaan dataa. Tutustutaan markkinoilla olevien sähkölaitteiden sähkömagneettisen yhteensopivuuden vaatimuksiin.
Suoritetaan kokeellisten töiden raportointia. Tehdään tehtyjen toimenpiteiden pohjalta kirjallista dokumentaatioita ja videoita.
SuoritustavatOpiskelijan tulee osallistua kokeellisten töiden suorittamiseen oman pienryhmänsä kanssa, tehdä datankäsittelyä tietokoneella ja palauttaa tehdyistä töistä työraportit erikseen pyydetyssä muodossa.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpintojaksolla jaetaan työohjeet.
Edeltävät opinnotMatematiikka 1, Tekniikan fysiikka
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöRouvali Juhani

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.