Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EYDA22KY Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TYDA40
NimiDigitaalisten ja teknologisten ratkaisujen tuotekehitys ja hankinta
Nimi englanniksiProduct Development and Procurement of Digital and Technological Solutions
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää innovaation ja tuotekehityksen pääperiaatteet ja osaa toimia oman alansa asiantuntijana tuotekehitysprosesseissa
- ymmärtää hankintojen ja hankintalain merkityksen omassa työyhteisössään
- osaa huomioida hankintatoimen asiakaslähtöisyyteen liittyvät eettiset näkökulmat
- tietää hankintaprosessin periaatteet, valinnat ja innovatiivisten hankintojen mahdollisuudet
- tuntee palvelumuotoilun ja palvelutuotteen kehittämisen keskeiset käsitteet ja konseptit
Keskeiset sisällöt- tuotekehitysprosessin vaiheet ja mallit
- hankintaprosessin vaiheet
- palvelumuotoilu kehittämisen välineenä
- hankintaprosessin analysointi ja kehittäminen
Suoritustavat- Luennot, itsenäinen opiskelu sekä yksilö- ja/tai ryhmätehtävät verkko-oppimisympäristössä.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset artikkelit, tutkimukset sekä kirjallisuus tarkennetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnot- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöToppinen Arto

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.