Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ER22SP Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
4 EXX8000 Tekniikan opiskelijan työvälineet 5              
4 EXX8050 Engineering English     5          
4 EXX8060 Teknisk svenska           5    
4 EXX8010 Matematiikka 1 5              
4 EXX8040 Tekniikan fysiikka   5            
4 EXX8020 Matematiikka 2     5          
4 EXX8030 Matematiikka 3       5        
4 ERXP810 Introduction to Business Economics         5      
 
Ammattiopinnot
Yhteiset ammattiopinnot
4 ERXT810 Rakennusmateriaalioppi 5              
4 ERXT820 Pientalosuunnittelun perusteet 5              
4 ERXT830 Tekninen piirustus ja mallintaminen 5              
4 ERXG810 Geotekniikka ja pohjarakennus 5              
4 ERXT840 Rakennusalan projekti 1 (pientalo)   5            
4 ERXN810 Betonimateriaalitekniikka   5            
4 ERXV810 Statiikka   5            
4 ERXG820 Mittaustekniikka ja kaavoitus   5            
4 ERXN820 Rakennetekniikan perusteet ja teräsrakentaminen     5          
4 ERXV820 Lujuusoppi     5          
4 ERXZ810 Rakentamistalous 1     5          
4 ERXG830 Maa- ja kalliorakentaminen       5        
4 ERXN830 Betonirakenteet 1       5        
4 ERXN840 Puurakenteet 1         5      
4 ERXT880 Rakennusalan projekti 4 (yritys)             5  
Rakennesuunnittelun ja talonrakennustuotannon osaajan yhteiset opinnot
4 ERXT850 Kerrostalosuunnittelun perusteet     5          
4 ERXN850 Rakennusfysiikka       5        
4 ERXT860 Rakennusalan projekti 2 (kerrostalo)       5        
4 ERXZ830 Korjausrakentaminen 1         5      
4 ERXZ850 Talotekniikka         5      
4 ERAN820 Teräsrakenteet 1           5    
4 ERXZ870 Korjausrakentaminen 2             5  
4 ERXN860 Betonityöt ja elementtirakenteet             5  
Rakennesuunnittelun osaaja
4 ERAM810 Rakennusalan matematiikka         5      
4 ERAV810 Kehärakenteiden elementtimenetelmä         5      
4 ERAN810 Lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu ja halliprojekti           5    
4 ERAN830 Betonirakenteet 2           5    
4 ERAN840 Teräsrakenteet 2             5  
4 ERAN850 Puurakenteet 2             5  
Talonrakennustuotannon osaaja
4 ERXZ820 Rakennustyömaan laatu ja työturvallisuus         5      
4 ERXZ840 Rakentamistalous 2         5      
4 ERXT870 Rakennusalan projekti 3 (halli)           5    
4 ERAZ810 Rakennuttaminen           5    
4 ERXZ860 Rakennustyömaan johtaminen           5    
4 ERXZ880 Rakentamistalous 3             5  
Infrarakentamisen osaaja
4 ERAJ810 Tiensuunnittelu     5          
4 ERAG810 Geotekniset laskelmat       5        
4 ERXJ820 Katutekniikka       5        
4 ERAJ820 Rakennusalan projekti 2 (infra)         5      
4 ERXJ810 Liikennetekniikka         5      
4 ERAG820 Maanrakennustekniikka ja ympäristötekniset rakenteet         5      
4 ERAJ830 Infrarakentamisen työmaatekniikka ja tuotantotalous           5    
4 ERAJ840 Tien rakentaminen           5    
4 EYX8000 Vesihuollon perusteet           5    
4 ERAJ850 Liikenneväylien kunnossapito ja perusparantaminen           5    
4 ERAG830 Kalliorakennustekniikka             5  
4 ERXJ830 Infrarakentamisen tuotannonohjaus ja rakennuttaminen             5  
4 ERAJ860 Siltatekniikka             5  
4 EYX8010 Vesihuoltotekniikka             5  
 
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot
4 ERVN810 Puurakenteet 3             5  
4 EMV4000 Ratatekniikka             5  
4 ERVG010 Syvät kaivannot ja mallintaminen         5      
4 ERVZ820 BIM rakennustuotannossa         5      
4 LLX1600 Myynnin verkkokurssi 5 (NonStop)
 
Harjoittelu
Harjoittelu
4 ECH4100 Harjoittelu 1   5            
4 ECH4210 Harjoittelu 2a       5        
4 ECH4220 Harjoittelu 2b       5        
4 ECH4310 Harjoittelu 3a           5    
4 ECH4320 Harjoittelu 3b           5    
4 ECH4330 Harjoittelu 3c             5  
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö             15  
   5 ECONT10  Opinnäytetyön suunnittelu             5  
   5 ECONT20  Opinnäytetyön toteutus               5
   5 ECONT30  Opinnäytetyön viimeistely               5
   5 ECONT40  Kypsyysnäyte
4 SAVONT2 Opinnäytetyö             15  
   5 ECONT50  Opinnäytetyö, projekti 1             5  
   5 ECONT60  Opinnäytetyö, projekti 2               5
   5 ECONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen               5
   5 ECONT80  Kypsyysnäyte

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.