Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

RA22SM Agrologin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 RAA01
NimiMaatilan työajan ja koneellistamisen suunnittelu
Nimi englanniksiFarm Work Load and Machinery Planning
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa
- valita tiloille tilakoon edellyttämiä koneita ja laskea niiden uusintatarpeen sekä koneidenkäytöstä aiheutuvia kustannuksia
- määrittää maatilan töihin käytettävän ihmistyön määrän
- optimoida tilan koneiden tehokkaan käytön ja työmäärän suhteessa työvoimaan ja kustannuksiin
Keskeiset sisällöt- Maatilan kasvinviljelyssä tarvittavat työkoneet ja koneellistamisen optimointi
- Työmenetelmän, konekoon, koneen käyttömäärän ja ihmistyömäärän optimointi maatilalla
- Koneyhteistyön tarpeen selvittäminen
- Koneiden kesto: kunnossapitokustannus
- Konekustannus maatilalla, kunkin koneen kasvikohtainen kustannus pinta-alaa ja tuoteyksikköä kohti
- Konevuokrat
Suoritustavat- Lähitunnit
- Verkko-opiskelu
- Harjoitustyö maatilalle
- Tila- ja yritysvierailut
- Tentti
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- eAineistot ja muu opintojakson alussa sovittava materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKahelin Miika

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.