Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

RA22SM Agrologin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 RAA19
NimiTutkimusmenetelmät
Nimi englanniksiResearch Methodology
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus3 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa
- muodostaa ja ratkaista tutkimusongelmia
- toteuttaa tutkimusprojektin
- tulkita tutkimustuloksia kriittisesti ja kansantajuisesti
Keskeiset sisällöt- Tutkimuksen prosessi, peruskäsitteet ja tutkimusmenetelmät
- Pienimuotoisen tutkimuksen toteuttaminen suunnitelmasta raporttiin
- Tilastotieteen peruskäsitteet, havaintoaineiston esittäminen ja tilastomatematiikka
- Aineiston käsittely tilasto-ohjelmistolla tutkimustyössä
- Tutkimusviestintä ja tieteen popularisointi
- Kansainvälinen tutkimustieto
Suoritustavat- Lähitunnit
- Verkko-opiskelu
- Tutkimusprojekti
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- eAineistot ja muu opintojakson alussa sovittava materiaali
- HIRSJÄRVI S., REMES, P. & SAJAVAARA, P. 2014. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
- HEIKKILÄ, T. 2014. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöWahlroos Heli

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.