Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

MM19SM Matkailu- ja ravitsemisalan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Asiantuntijuuden kehittyminen

Savonian opetussuunnitelmissa opintojaksot muodostavat laajempia opintokokonaisuuksia. Näin ne tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.

Restonomin opetussuunnitelma on laadittu niin, että
- tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamisen
- koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen.

Opiskelija
- laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan (sisältää vähintään 5 opintopistettä opiskelua vieraalla kielellä)
- vastaa opintojensa etenemisestä.

Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.Savoniasta valmistuneet restonomit työllistyvät hyvin koulutusta vastaaviin tehtäviin. Restonomin tutkinto antaa valmiudet työskennellä monipuolisesti matkailu- ja ravitsemisalan esimies- ja asiantuntijatehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Restonomiopinnot antavat hyvän pohjan myös yrittäjänä toimimiseen. Työpaikka voi olla myös muissa erilaisissa palvelualan yrityksissä ja orgnisaatioissa.

Ensimmäisenä opintovuotena keskitytään matkailu- ja ravitsemisalan perustietoihin ja -taitoihin, liiketoimintaosaamisen perustietoihin sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin. Toisena ja kolmantena opintovuotena syvennetään ammatillista osaamista ja painotetaan operatiivista toimintaa ja johtamista sekä asiantuntijuutta. Ammatillista osaamista syvennetään mm. seuraavilla osa-alueilla: ravitsemispalvelut (ruoka ja juoma), majoituspalvelut sekä tapahtuma- ja ohjelmapalvelut. Lisäksi suunnitellaan erilaisia asiakastilanteita alusta loppuun. Matkailupalveluiden syventävissä opinnoissa korostuvat asiakkaiden kokemat elämykset. Osaamista kehitetään tapahtuma- ja ohjelmapalveluiden sekä kokous- ja kongressipalveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Vieraiden kielten opintojen tarjonta on monipuolista ja työelämälähtöistä. Kieliä voi valita myös osaksi valinnaisia opintoja.

Tärkeä osa opintoja on alan yrityksissä tehtävät harjoittelujaksot Suomessa tai ulkomailla.

Opetussuunnitelman lukukausiteemoittain etenevä rakennekuva


 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.