Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

MY21SY Matkailu- ja ravitsemisalan (YAMK) tutkinto-ohjelma, Wellness-palveluliiketoiminnan johtaminen

Tulostinystävällinen versio

Opetussuunnitelman vastuuhenkilö: Riitta Turjamaa

Koulutuksen lähtökohdat

Restonomin YAMK-koulutuksessa vahvistetaan wellness-palveluliiketoiminnan johtamis- ja kehittämisosaamista, kuten tulevaisuuden johtamisen haasteet, myynnin kehittäminen ja tulevaisuuden teknologiat wellness–liiketoiminnassa. Koulutuksen keskiössä on wellness-palveluliiketoiminnan sekä kestävän työhyvinvoinnin kehittäminen ja johtaminen. Koulutuksen läpileikkaavina teemoina ovat hyvinvointiteknologia sekä digitalisaatio. Lisäksi syvennetään strategista osaamista ja luovaa liiketoiminnan kehittämistä. Opiskelijalla on mahdollisuus valita yrittäjävalmennusopintoja, mikäli hän opintojensa aikana haluaa edistää oman yrittäjyysideansa toteutumista. Opinnoissa vahvistetaan myös opiskelijoiden kansainvälisiä valmiuksia.

Restonomi (ylempi AMK) on englanniksi Master of Hospitality Management (Amk-asetus 1129/2014). Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opintojen kesto on noin 2-3 vuotta ja se on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opiskelu on monimuotoista sisältäen lähi- ja etäopetusjaksoja ja hyödyntäen verkko-opiskelun tarjoamia mahdollisuuksia. Opiskelija saa valmiuksia oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen omassa työssään ja sen kehittämisessä.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.