Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

MY21SY Matkailu- ja ravitsemisalan (YAMK) tutkinto-ohjelma, Wellness-palveluliiketoiminnan johtaminen

Opintojaksokuvaus

Koodi4 X991014
NimiInnovaatio-osaaminen
Nimi englanniksiInnovation Knowledge
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelijalla on valmiudet ammattialat ylittävään monialaiseen innovatiiviseen ja verkottuneeseen työskentelyyn työyhteisöjä ja niiden prosesseja uudistettaessa. Opiskelija osaa luoda ideoiden syntymistä kannustavan ja kehittävän ilmapiirin työyhteisöön ja ymmärtää ideoiden jakamisen merkityksen innovatiivisen organisaatiokulttuurin ylläpitämisessä. Opiskelija käyttää sujuvasti innovaatiotietoutta ja -työkaluja kehittämisprosessin apuvälineinä ja osaa johtaa ideoiden jalostumista uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi.
Keskeiset sisällöt- Innovaatio ja kehittäminen
- Projektityöskentely
- Innovaatiomenetelmät ja innovaatiotyökalut
- Innovoinnin tiedon lähteet
- Pitchausvideo
SuoritustavatOpiskelijat toteuttavat oman innovaatioprojektin ja tuottavat projektissa omaan alaansa liittyvän henkilökohtaisen rikastetun (elävän, monimuotoisen, ym.) innovaatiokäsikirjan sähköiselle alustalle. Verkkotyöskentelyyn osallistuminen, oman innovaatioyhteisön muodostaminen.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliTarkentuu opintojen alussa.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaaSavonia-amk - ylempi amk - kaikille aloille yhteiset opinnot

Tämä opintojakso vastaa sisällöllisesti Innovation Knowledge –opintojaksoa.
YhteyshenkilöLaitinen Matti

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.