Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

MY21SY Matkailu- ja ravitsemisalan (YAMK) tutkinto-ohjelma, Wellness-palveluliiketoiminnan johtaminen

Opintojaksokuvaus

Koodi4 MYA400
NimiInnovatiivinen palveluprosessi ja asiakaskokemuksen johtaminen
Nimi englanniksiInnovative Service Process and Managing Customer Experience
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus2 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää asiakas- ja käyttäjälähtöisyyden sekä hyvinvoinnin elementit vastuullisessa liiketoiminnassa. Opiskelija osaa implementoida niitä palvelukonseptien strategisessa kehittämisessä.
Opiskelija osaa analysoida, arvioida ja kehittää palvelujen taloudellista kannattavuutta.
Opiskelija osaa hyödyntää innovointimenetelmiä palvelujen tuotteistamisessa sekä kehittää ja tuottaa uusia toimintatapoja.
Opiskelija ymmärtää muutosprosesseihin liittyviä ilmiöitä ja kykenee soveltamaan osaamistaan hyvinvoinnin johtamisessa sekä organisaation uudistumisessa erilaisissa työyhteisöissä.
Keskeiset sisällöt- kestävän asiakaslähtöisen palveluprosessin suunnittelu ja kehittäminen
- asiakkuuksien kehittäminen ja asiakaskokemuksen johtaminen
- erilaiset palvelukonseptit ja liiketoimintamallit
- kilpailukykyinen ja kannattava palvelutuote
- palveluinnovaatiot
- toimintaympäristön palvelukulttuuri ja muutostekijät
Suoritustavat
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliIlmoitetaan opintojakson alussa verkkoalustalla
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaaOpintojakso voidaan toteuttaa englannin kielellä
YhteyshenkilöHaapakoski Markku
Järvenpää Titta

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.