Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

MY21SY Matkailu- ja ravitsemisalan (YAMK) tutkinto-ohjelma, Wellness-palveluliiketoiminnan johtaminen

Opintojaksokuvaus

Koodi4 MYA600
NimiTyöhyvinvoinnin johtaminen uudistuvissa työympäristöissä
Nimi englanniksiWellbeing Management in Developing Work Environments
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus2 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija
- Osaa johtaa työhyvinvointia strategisesti.
- Kykenee edistämään johtamisellaan työyhteisön hyvinvointia.
- Kykenee analysoimaan organisaation työhyvinvoinnin osa-alueita ja hyödyntämään analyysin tuloksia työhyvinvoinnin kehittämisessä.
- Kykenee kehittämään organisaatiokulttuuria hyvinvointia tukevaksi
- Tuntee muutokseen liittyvät ilmiöt ja osaa huomioida ne työyhteisön johtamisessa
-Kykenee hyödyntämään teknologiaa työhyvinvoinnin edistämisessä
Keskeiset sisällöt- Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen
- Henkilöstöjohtaminen ja työyhteisön hyvinvointi
- Työhyvinvoinnin analysointitapoja
- Työhyvinvoinnin kehittämisen malleja
- Hyvinvointia edistävä organisaatiokulttuuri
- Muutokseen liittyvät ilmiöt ja niiden vaikutus työyhteisöön
- Teknologian välineet työhyvinvoinnin edistämisessä
SuoritustavatHyväksytyt oppimistehtävät
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliIlmoitetaan opintojakson alussa verkkoalustalla.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöVirolainen Ilkka

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.