Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

WU19SM Energiatekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EUS4650
NimiProsessi-, instrumentointi - ja automaatiotekniikka
Nimi englanniksiProcess, instrumentation and automation technology
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee prosessien asettamat vaatimukset instrumentoinnille ja tietää erilaisten kenttälaitteiden toiminnat ja valintaperusteet. Hän osaa käyttää automaatiotekniikan mahdollistamia toimintoja energiaa tuottavien prosessien hallinnassa ja tuntee automaatiojärjestelmien ominaisuudet ja operoinnin. Opiskelija perehtyy erilaisten prosessien vaatimiin mittauslaitteiden ominaisuuksiin ja osaa mitoittaa oikean tyyppisen laitteen kuhunkin kohteeseen. Hän tietää miten valitaan erilaiset prosessien ohjauksissa tarvittavat toimilaitteet ja osaa mitoittaa niitä oikein. Signaalityypit ja mittausviestien välittämisessä tarvittavat kaapeloinnit, väylät ja langattomat yhteydet tulevat tutuiksi. Laitteiden liityntäyksiköt ja viestien käsittely ja muokkaus järjestelmien välillä opitaan tuntemaan käytännön tasolla.

Alussa opiskelija tutustuu prosessi- ja virtauskaavioiden avulla tarvittaviin tyypillisimpiin dokumentteihin ja oppii tuntemaan instrumentointimerkinnät ja niiden soveltamisen suunnittelutyövälineenä ja miten luodaan PI-kaavio.

Voimalaitoksissa sovellettavaan KKS-järjestelmään perehdytään monipuolisesti. Myös turvalukituksien asettamat vaatimukset tulevat tutuiksi instrumentoinnin kannalta. Opintojaksossa laaditaan dokumentteja CAD-ohjelmalla ja tutustutaan Comos-instrumentoinnin suunnitteluohjelmistoon ja sillä tehdään soveltavia harjoitus- ja projektitehtäviä käytännössä.

Automaatiotekniikan tarjoamiin toimintoihin perehdytään selvittämällä oppilaitoksessa olevan järjestelmän rakenne ja sen ominaisuudet sekä tutustumalla konfigurointiin ja valvomon käyttämiseen.

Keskeiset sisällöt- Prosessi- ja virtauskaavioiden käyttö
- Dokumentit instrumentoinnissa ja automaatiossa
- Instrumentointisymbolit ja KKS- sekä kirjainmerkinnät
- AutoCAD in käyttö dokumentoinnin hallinnassa
- Prosessien asettamat vaatimukset kenttälaitteiden valinnassa ja mitoituksessa
- Kaapeloinnit, väylät ja signaalityypit
- Hajautettu vai keskitetty automaatio ja sen vaatimukset
- Standardit, turvallisuusvaatimukset ja turvalogiikka
- Suunnittelun lähtökohtana kenttä, ristikytkentä ja valvomo
- Mittalaitteiden tekniset ominaisuudet ja tarkkuudet sekä liitännät
- Toimilaitteiden valinta ja säätöventtiilien mitoitus
- Comos-ohjelmisto ja sen käyttö instrumentoinnissa
- Automaatiojärjestelmän rakenne ja toiminnot
- Prosessin valvonta, operointi ja hallinta
SuoritustavatOpintojakso toteutetaan teemaluennoin ja niihin liittyvien projektitöiden avulla. Projektityöt tehdään oppilaitoksella ja teollisuusympäristössä mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi käytetään Comos-ohjelmistoa instrumentointi harjoitustöiden suorittamiseen. Myös AutoCAD lla tehdään dokumentoinnin perustehtäviä. Työtä ohjataan ja sen edistymistä seurataan harjoitustöiden ja tuntitehtävien avulla.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliHarri Heikura: Comos Instrumentoinnissa
Markku Sivonen: Teollisuuden instrumentointi
Moodlen kautta jaettava materiaali
Edeltävät opinnotMittaus- ja säätötekniikka, ohjaus ja valvonta
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHeikura Harri

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.