Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

WU20SM Energiatekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Osaamistavoitteet

Yleiset AMK:n osaamistavoitteet ovat kaikille koulutusohjelmille yhteisiä.

Energiatekniikan insinöörin koulutus on eurooppalaista ja suomalaista tasoa 6 (Kansallinen viitekehys).Osaamistavoitteet energiatekniikan tutkinto-ohjelmassa määräytyvät energiainsinöörien työelämän osaamistarpeiden mukaan. Perus- ja tutkinto-ohjelmakohtaiset ammattiopinnot ovat kaikille yhteisiä ja antavat laaja-alaiset perusvalmiudet tekniseen perusosaamiseen, suunnittelu- ja konealaosaamiseen, energia-alaosaamiseen sekä prosessi- ja instrumentointiosaamiseen. Suuntautumisvaihtoehtojen kautta syvennetään osaamista joko prosessisuunnittelupainotteisiin energiateollisuuden tehtäviin tai kehityspainotteisiin uusiutuvan energian järjestelmien suunnittelu- ja tuotekehitys- ja tuotteistamistehtäviin.

Energiatekniikan insinöörin osaamisprofiili muodostuu seuraavista yleisistä kompetensseista.Energiatekniikan insinöörin osaamisprofiili muodostuu lisäksi seuraavista ammatillisista kompetensseista.
 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.