Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

WU20SM Energiatekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EUE4671
NimiTermiset turbokoneet ja voimalaitosten oheisjärjestelmät
Nimi englanniksiThermal Turbomachines and Auxiliary Devices of Power Plants
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetHöyry- ja kaasuturbiinit vastaavat tällä hetkellä suurimmasta osasta maailman sähköntuotantoa. Opintojaksossa opiskelija syventää osaamistaan höyry- ja kaasuturbiinien toiminnasta osana voimalaitosta sekä tutustuu voimalaitoksen oheisjärjestelmiin. Hän tuntee höyry- ja kaasuturbiinien rakenteen sekä toimintatavan eroavaisuudet. Opiskelija ymmärtää virtaukseen liittyvät ongelmat ja tyypillisimmät ratkaisutavat niihin liittyen. Opiskelija osaa peruslaskut liittyen turbiinin tehon ja hyötysuhteen määrittämiseksi. Opiskelija myös ymmärtää turbiineihin liittyvät apujärjestelmät sekä tutustuu voimalaitoksen muihin oheisjärjestelmiin.
Keskeiset sisällöt1. Opintojakson esittely, Höyryturbiinit, turbiinien toimintatapa
2. Kattilan oheislaitteet, apujärjestelmät
3. Turbiinien toimintatapa, turbiinityypit ja rakenne
4. Turbiinien säätö, käyttö ja mittaukset
5. Höyryturbiinit, turbiinilaskenta, mm. teho ja hyötysuhde
6. Kaasuturbiinit, turbiinien toimintatapa ja rakenne
7. Kaasuturbiinit ja turbiinilaskenta, mm. teho ja hyötysuhde
8. Lavalsuutin ja häviöt
10. Kattilan oheislaitteet, apujärjestelmät
11. Kaasuturbiinilaitokset ja moottorivoimalaitokset
SuoritustavatOpintojaksoon kuuluu teoriatunnit, laskuharjoitukset, harjoitustyö, aktivointitehtävät ja ryhminä tehtävä simulaattoriharjoitus. Opintojakson suorittamisen edellytyksenä on aktiivinen tunneille osallistuminen, harjoitustyötä vastaavien kotitehtävien ja aktivointitehtävien hyväksytysti suorittaminen, sekä hyväksytysti suoritettu koe vähintään arvosanalla 1.

Tentissä saa olla kaikki materiaali mukana. Tentti on Moodletentti ja sen aikana saa hyödyntää netistä ja Moodlesta löytyvää materiaalia. Tentissä on kirjallisia tehtäviä sekä laskutehtäviä ja tehtävät ovat tyypiltään soveltavia.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliHuhtinen M. et all, Voimalaitostekniikka, Opetushallitus.
Tunneilla ja Moodlessa jaettava materiaali.
Edeltävät opinnotEnergiatekniikka, Tekninen termo- ja virtausdynamiikka.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHuttunen Jukka

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.