Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

WU20SP Energiatekniikan tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EUK4510
NimiTeknillinen suunnittelu ja piirustus
Nimi englanniksiTechnical design and drawing
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tuotesuunnittelun sekä eri valmistusmenetelmien mukaisten suunnittelunäkökohtien perusperiaatteet. Opiskelija osaa lukea teknisiä piirustuksia ja ymmärtää kuvaustavat ja standardien merkityksen sekä tuntee eri piirustuslajit. Lisäksi opiskelija tuntee erilaiset toleranssi-, pinnankarheus- ja hitsausmerkinnät sekä osaa laatia teknisiä piirustuksia ko. merkintöjä hyväksi käyttäen. Opiskelija osaa käyttää cad-ohjelmistoa (AutoCAD Mechanical) piirustusten laatimiseen.
Keskeiset sisällötTuotesuunnittelun ja luovan työn periaatteet. Piirustus- ja viivalajit
- Standardit
- Projektiot
- Aksonometriset esitykset
- Mitoitukset
- Leikkaukset
- Toleranssit
- Hitsausmerkinnät
- Pinnankarheusmerkinnät
- 2D-piirtotyökalujen käyttö
- Piirustusten luonti cad-ohjelmalla
SuoritustavatOpintojakso koostuu teoriatunneista, ohjatuista harjoituksista, omatoimisesti tehtävistä palautettavista harjoituksista sekä tentistä.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliPere, Aimo: Koneenpiirustus 1 ja 2 tai Koneenpiirustus ammattikorkeakouluja varten, AutoCAD Mechanical ¿ohjelman luentomonisteet (pdf-muodossa) sekä Moodlen kautta jaettava materiaali.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaaOpintojakso voidaan toteuttaa myös englanniksi.
YhteyshenkilöRyynänen Seppo

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.