Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

WU20SP Energiatekniikan tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 WUS8100
NimiModernit poltto- ja kaasutusteknologiat
Nimi englanniksiModern Combustion And Gasification Technology
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee modernit poltto- ja kaasutusteknologiat sekä ymmärtää näihin liittyvät vaikeudet ja toisaalta mahdolliset saavutettavissa olevat hyödyt. Opiskelija tuntee leiju- ja kiertopetitekniikat ja niiden käytön vaativissa poltto- sekä kaasutusprosesseissa ja pyrolyysiöljytuotannossa. Opiskelija tuntee myös katalyyttiset kuumakaasuttimet sekä plasmakaasuttimet. Termokemiallisen konversion lisäksi opiskelija tutustuu myös biokemialliseen biomassan konversioon. Opiskelija tutustuu kaasutuksen erilaisiin konstruktioratkaisuihin sekä niihin liittyviin puhdistusjärjestelmiin. Oppilas ymmärtää keskeisimmät ongelmakohdat kaasuttimen ja puhdistimen konstruktion suunnitteluun liittyen.
Keskeiset sisällötJohdanto
- Vaativien polttoprosessien kuvaus
-Kaasutustarpeiden kuvaus

Termokemiallinen konversio
- pyrolyysi
- kaasutus
- nesteytys
- poltto

Biokemiallinen konversio
- fermentointi
- mädätys

Laitetekniikat
- CFB-tekniikka
- BFB-tekniikka
- Katalyyttiset kuumakaasu ja plasma kaasuttimet
- Savukaasun puhdistustavat

Harjoitus/laboratoriotyöt
SuoritustavatLähi- ja verkko-opetus, itsenäinen opiskelu, harjoitus- ja laboratoriotyöt
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliP.Basu: Biomass Gasification and Pyrolysis
P.Basu: Combustion and Casification in Fluidized Bed
Muu erikseen Moodlen kautta jaettava materiaali
Edeltävät opinnotHöyrykattila- ja voimalaitosprosessit, Termiset turbokoneet ja voimalaitosten oheisjärjestelmät
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHonkanen Teija

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.