Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

WU21SM Energiatekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
4 EXX8000 Tekniikan opiskelijan työvälineet 5              
4 WUP8010 Ympäristötekniikka 5              
4 WUP8020 Energiatekniikan perusteet 5              
4 EUK4510 Teknillinen suunnittelu ja piirustus 5              
4 WUP8030 Sovellusohjelmat 5              
4 WUP8040 Projektin ja työtiimien hallinta 5              
4 EXX8010 Matematiikka 1   5            
4 EXX8040 Tekniikan fysiikka   5            
4 EUK4511 Materiaalitekniikka   5            
4 EXX8020 Matematiikka 2     5          
 
Ammattiopinnot
4 WUA8010 Energiatekniikan kemia   5            
4 EXX8050 Engineering English     5          
4 EUF4520 Fysiikka 2     5          
4 EUK4520 Valmistus- ja hitsaustekniikka   5            
4 EUK4540 Teknillinen mekaniikka ja lujuusopin perusteet     5          
4 EUE4540 Tekninen termo- ja virtausdynamiikka     5          
4 EUE4530 TKI-projekti       5        
4 EUS4651 Sähkötekniikka ja sähkökoneet       5        
4 EXX8030 Matematiikka 3       5        
4 EUS4530 Mittaus- ja säätötekniikka, valvonta ja ohjaus       5        
4 WUA8020 Kunnossapito ja ylläpidon tietojärjestelmät         5      
4 WUA8030 Energiatalous ja -huolto         5      
Osaamisen syventäminen, yhteiset opinnot
4 ECB4000 Yrittäjyys ja liiketoiminta   5            
4 EUE4650 Höyrykattila- ja voimalaitosprosessit       10        
4 EXX8060 Teknisk svenska         5      
4 EUE4671 Termiset turbokoneet ja voimalaitosten oheisjärjestelmät         5      
Uusiutuva energia ja kiertotalous, päivätoteutus
4 WUS8010 Uusiutuvat energiajärjestelmät           5    
4 EUE4664 Biopolttoaineet ja biopolttoaineiden tuotanto           5    
4 WUS8020 Resurssi- ja energiatehokkuus             5  
Energiantuotantotekniikka, monimuotototeutus
4 EUE4660 Laite- ja laitossuunnittelu           5    
4 EUE4662 3D-Laitesuunnittelu           5    
4 EUE4661 3D-Laitossuunnittelu             5  
Energia-automaatio, monimuotototeutus
4 EUS4650 Prosessi-, instrumentointi - ja automaatiotekniikka           5    
4 WUS8030 Etäohjaus ja väylät           5    
4 WUS8040 Digitaalinen säätö ja logiikat             5  
Osaamisen soveltaminen, yhteiset opinnot
4 EUE4670 Lämmön ja sähkön jakelutekniikat           5    
4 WUS8050 Erikoistumisprojekti           5    
4 WUS8060 Teollisuuden energiatekniikka             5  
4 WUS8070 Automaatiojärjestelmät           5    
Uusiutuva energia ja kiertotalous, päivätoteutus
4 WUS8080 Kiertotalous           5    
4 EUS4681 Akkuteknologia ja sähkön varastointi             5  
Energiantuotantotekniikka, monimuotototeutus
4 WUS8090 Polttotekniikan laboraatiot           5    
4 EUE4672 Modernit poltto- ja kaasutusteknologiat             5  
Energia-automaatio, monimuotototeutus
4 WUS8110 IoT ja Big Data           5    
4 WUS8120 Kehittyneet säätöjärjestelmät             5  
 
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot
4 WUV8000 Vaihtuvat kiertotalouden opinnot 5 (NonStop)
4 WUV1000 Vaihtuvat energiatekniikan opinnot 10 (NonStop)
4 EUE4673 Voima- ja kattilalaitoksen käytönhallinta           5    
4 WUV1100 Energialiiketoiminta             5  
4 EKX8000 Teollisuuden palveluliiketoiminta         5      
4 LLX1600 Myynnin verkkokurssi 5 (NonStop)
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö         15      
   5 ECONT10  Opinnäytetyön suunnittelu               5
   5 ECONT20  Opinnäytetyön toteutus               5
   5 ECONT30  Opinnäytetyön viimeistely               5
   5 ECONT40  Kypsyysnäyte
4 SAVONT2 Opinnäytetyö         15      
   5 ECONT50  Opinnäytetyö, projekti 1               5
   5 ECONT60  Opinnäytetyö, projekti 2               5
   5 ECONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen               5
   5 ECONT80  Kypsyysnäyte
 
Harjoittelu
Harjoittelu
4 ECH4100 Harjoittelu 1     5          
4 ECH4210 Harjoittelu 2a       5        
4 ECH4220 Harjoittelu 2b         5      
4 ECH4310 Harjoittelu 3a             5  
4 ECH4320 Harjoittelu 3b             5  
4 ECH4330 Harjoittelu 3c             5  

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.