Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

WU21SM Energiatekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EUE4540
NimiTekninen termo- ja virtausdynamiikka
Nimi englanniksiTechnical thermo- and fluid dynamics
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa soveltaa lämpöopin peruskäsitteitä käytännön ongelmiin.

Opiskelija hallitsee virtausdynamiikan perusasiat ja ¿laskennan.

Opiskelija ymmärtää lämpölaajenemisen merkityksen eri rakenteisiin.

Opiskelija osaa soveltaa lämön varastoitumiseen ja siirtymiseen liittyvää peruslaskentaa käytännön ongelmiin. Opiskelija ymmärtää termodynamiikan pääsääntöjen merkityksen arkipäivän ilmiöiden kuvaamisessa. Opiskelija ymmärtää perusasiat lämpövoimakoneiden toimintaperiaatteista. Opiskelija tuntee veden höyryyn liittyvät perusilmiöt.

Opiskelija osaa käyttää kokeellisia menetelmiä sekä erilaisia energiatekniikan mittalaitteita

Opiskelija ymmärtää erilaisia energiajärjestelmien toimintaperiaatteita ja osaa mitata sekä määrittää niihin liittyviä perusominaisuuksia

Opiskelija osaa koota, käsitellä ja esittää mittaustuloksia

Keskeiset sisällötNesteiden ja kaasujen statiikka

Virtausdynamiikka

Lämpölaajeneminen

Lämpö ja lämmön leviäminen

Termodynamiikan pääsäännöt

Lämpövoimakoneet

Veden höyry ja sen ominaisuudet

Harjoitustöissä tutustutaan erilaisiin energiatekniikan perusjärjestelmiin ja mitataan niiden ominaisuuksia.

SuoritustavatOpintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää molempien välikokeiden suorittamista, aktiivista osallistumista opetukseen ja laskuharjoitusten säännöllistä ratkaisemista. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää myös harjoitustöiden tekemistä sekä työselostusten laadintaa.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliMäkelä, Mäkelä, Siltanen: Insinöörikoulutuksen FYSIIKKA 1 soveltuvin osin (TAMMERTEKNIIKKA) Jorma Honkasen luentomoniste: TERMODYNAMIIKKA (MOODLE) MAOL taulukot (OTAVA) tai Tekninen kaavasto (TAMMERTEKNIIKKA)
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaaOpintojakso voidaan toteuttaa myös englanniksi.
YhteyshenkilöKähkönen Olli-Pekka

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.