Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

WU21SM Energiatekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EUE4660
NimiLaite- ja laitossuunnittelu
Nimi englanniksiDevice and Plant engineering
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojaksot laitos- ja laitesuunnittelu toteutetaan yhteistoteutuksena. Kokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija osaa mitoittaa ja suunnitella energialaitosprosessin ja oheisjärjestelmät soveltuvin osin perussuunnittelun vaatimusten mukaisesti ja laatia niihin liittyen laite-, putkisto- ja instrumentointispesifikaatiot, ohjausjärjestelmän kaaviot, rakennemäärittelyt sekä lopullisen layoutin. Toisena tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää prosessilaitteiden ja oheislaitteiden suunnittelua ohjaavat tekniikat, standardit, lait ja suunnittelutavat.
Keskeiset sisällötLaitos- ja laitesuunnittelutekniikka opintojakson aikana opiskelijat harjoittelevat höyryvoimalaitosprosessin kokonaissuunnittelua. Opintojakson aikana tehdään käytännön laskenta ja suunnitteluharjoituksia liittyen höyryvoimalaitosprosessiin. Laitos- ja laitesuunnittelu toteutuskokonaisuus jakautuu seuraaviin suunnittelukokonaisuuksiin:

1. Laitoksen laitteiden suunnittelu ja valinta

2. Prosessin ohjaus- ja instrumentointi

3. Laitoksen layout ja sen vaikutus suunnitteluun

4. Laitoksen tietojen kokoaminenTähän suunnitteluopintojaksokokonaisuuteen kytkeytyy kiinteästi opintojaksot Höyrykattila- ja Termiset turbokoneet ja voimalaitoksen oheisjärjestelmät, joiden sisällöissä syvennytään voimalaitosprosesseihin ja yksittäisiin laitteisiin, niiden rakenteisiin, toimintaan ja käyttöön, sekä suunnittelua ohjaavia lakeja käsittelevä opintojakso Painelaitelainsäädäntö. Näiden kurssien suorittamista samanaikaisesti suositellaan.

SuoritustavatOpintojaksoon kuuluu teoriatunteja, laskuharjoituksia, sekä ryhminä ja yksilötöinä suoritettavia osakokonaisuuksiin liittyviä harjoitustehtäviä. Opintojakson suorittamisen edellytyksenä on aktiivinen tunneille osallistuminen ja harjoitustehtävien hyväksytysti suorittaminen, sekä loppukoe.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKirjallisuus:
Huhtinen M. et all, Höyrykattilatekniikka, Opetushallitus.
Huhtinen M. et all, Voimalaitostekniikka, Opetushallitus.
Steam Boiler Technology, 2nd edition, Sebastian Teir, TKK-Eny-11, Espoo 2003.
Lämpövoimaprosessit, Wikström Ralf, Otatieto.

Suunnittelua ohjaavat standardit.
Tunneilla ja Moodlessa jaettava materiaali.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöBrask Arto

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.