Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

WU21SM Energiatekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EUE4662
Nimi3D-Laitesuunnittelu
Nimi englanniksi3D-Device design
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää nykyaikaista piirrepohjaista 3D-ohjelmistoa prosessilaitteiden ja koneenosien suunnitteluun sekä mallintaa eri valmistusmenetelmillä tuotettavia parametrisia osia sisältäviä laitekokoonpanoja, osaa suunnitella ja analysoida rakenteita ja lisäksi osaa tuottaa tarvittavat työ- ja kokoonpanopiirustukset sekä muut tarvittavat dokumentit.
Keskeiset sisällöt- Luonnostelu
- Perus- ja muotopiirteet
- Osamallinnus
- Kokoonpanojen luonti
- Osa- ja kokoonpanopiirustukset
- Osien luonti- ja muokkausperiaatteet
- Ohutlevyosien mallinnus
- Palkkirakenteiden mallinnus
- Esitys- ja räjäytyskuvien luonti
- Parametrinen piirremallinnus
- Tuotetiedon hallinta
- Revisiot
- Analyysit
SuoritustavatOpintojakso koostuu teoriatunneista, ohjatuista harjoituksista, omatoimisesti tehtävistä palautettavista harjoituksista sekä tentistä.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliAutodesk Inventor -ohjelman luentomonisteet (pdf-muodossa) sekä Moodlen kautta jaettava materiaali.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöBrask Arto

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.