Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

WU21SM Energiatekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EUE4664
NimiBiopolttoaineet ja biopolttoaineiden tuotanto
Nimi englanniksiBiofuels and Biorefinery
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojen tavoitteena on, että opiskelija tuntee biopolttoaineiden raaka-ainelähteet, tietää biopolttoaineiden valmistuksen eri teknologiat ja sovellukset, ymmärtää biopolttoaineiden valmistuksen ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset kestävän kehityksen näkökulmasta sekä ymmärtää biopolttoaineiden tuotannon aiheuttamat ilmastovaikutukset.
Keskeiset sisällötMetsäpolttoaineiden toimintaympäristö

Hakkuutähteen, kantopuun ja pienpuukohteilta korjattavan energiapuun hankinta

Peltoenergia

Puupohjaiset ja kiinteät biojalosteet

Biokaasun tuotanto

Biomassapohjaisten nestemäisten ja kaasumaisten biojalosteiden tuotantoteknologiat

Biomassojen termiset käsittelyt ja nestemäisten biojalosteiden tuotantoteknologiat

Biojalosteiden käyttö

Biojalosteiden käyttö liikenteessä sekä lämmön- ja sähkön tuotannossa

Polttoaineiden ja jalosteiden käyttökohteet sekä teknologiset haasteet

Polttoaineen valinta käyttökohteeseen



SuoritustavatLähiopetus, itseopiskelu, kotitehtävät ja tentti (palautukset Moodle-ympäristössä).
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKirjallisuus:
Dussap C.-G. et all, Biofuels, alternative feedstocks and conversion processes, Academic press

Tunneilla ja Moodlessa jaettava materiaali.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHonkanen Teija

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.