Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

WU21SM Energiatekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EUE4673
NimiVoima- ja kattilalaitoksen käytönhallinta
Nimi englanniksiOperation of Power and Boiler plants
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt energian tuotantolaitoksen viranomaisvelvoitteisiin. Hän tuntee voimalaitoksen käytön liiketaloudellisen toimintaympäristön sekä polttoaine- ja energiamarkkinat että päästökaupan. Opiskelija ymmärtää sähkön ja lämmön tuotannon verkkoon liittymisen perusteet ja niiden vaikutukset voimalaitoksen toimintaan. Hän tuntee voimalaitoksen tyypilliset valvomolaitteet ja niissä käytettävät automaatiojärjestelmät. on Opiskelija on perehtynyt voimalaitoksen ja kattilan käytön hallintaan ja valvomo-operointiin voimalaitossimulaattorin avulla.
Keskeiset sisällötEnergian tuotannon viranomaisvelvoitteet
Lupamenettelyt ja raportointi
Energian tuotantolaitoksen liiketaloudellinen toimintaympäristö
Polttoaine- ja energiamarkkinat
Päästökauppa ja sen vaikutukset toimintaympäristöön
Sähkön ja lämmön tuotannon liittäminen verkkoon
Voimalaitoksen valvomo ja sen toiminta
Automaatiojärjestelmät voimalaitoksissa
Voimalaitossimulaattorilla tapahtuva harjoittelu
SuoritustavatKerrotaan lähituntien alkaessa.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKerrotaan lähituntien yhteydessä
Edeltävät opinnotEnergiatekniikka, Energiatalous- ja huolto, Höyrykattila- ja voimalaitosprosessit
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHuhtinen Markku

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.