Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

WU21SM Energiatekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EUF4520
NimiFysiikka 2
Nimi englanniksiPhysics
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija hallitsee tasa- ja vaihtovirran perusasiat.

Opiskelija ymmärtää sähkö- ja magneettikenttien väliset yhteydet.

Opiskelija ymmärtää sähkömagneettisten ilmiöiden hyödyntämisen arkipäivän tilanteissa.

Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä mittaus- ja testilaitteita (yleismittari, oskilloskooppi, funktiogeneraattori)

Opiskelija tietää sähkön tuotannon, jakelun ja käytön perusasiat.

Opiskelija ymmärtää aaltoliikkeen, sähkömagnettisen säteilyn ja ydinfysiikan perusilmiöt.

Keskeiset sisällötSähkökenttään liittyvät peruskäsitteet

Tasavirta ja tasavirtapiirilaskut (rinnan- ja sarjaankytkentä, sähköiset komponentit tasavirtapiirin osana)

Magneettikenttään liittyvät peruskäsitteet

Vaihtovirta ja vaihtovirtapiirilaskut

Aaltoliikkeen, sähkömagneettisen säteilyn ja ydinfysiikan perusilmiöt

Aurinko- ja ydinenergia

SuoritustavatOpintojaksoon kuuluu teoriatunnit, laskuharjoitukset ja ryhminä tehtävät harjoitustyöt ja niihin liittyvät raportoinnit. Luento ja harjoitustehtäväosuudesta pidetään koe. Ryhmätyönä tehtävät osiot raportoidaan. Harjoitustehtävät tehdään etätehtävinä ja käydään yhdessä läpi teoriatuntien aikana.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliMäkelä, Mäkelä, Siltanen: Insinöörikoulutuksen FYSIIKKA 2 soveltuvin osin (TAMMERTEKNIIKKA) Jorma Honsen luentomoniste: SÄHKÖOPPI (MOODLE) MAOL taulukot OTAVA tai Tekniikan kaavasto TAMMERTEKNIIKKA
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaaOpintojakso voidaan toteuttaa myös englanniksi.
YhteyshenkilöKähkönen Olli-Pekka

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.