Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

WU21SM Energiatekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EUK4510
NimiTeknillinen suunnittelu ja piirustus
Nimi englanniksiTechnical design and drawing
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tuotesuunnittelun sekä eri valmistusmenetelmien mukaisten suunnittelunäkökohtien perusperiaatteet. Opiskelija osaa lukea teknisiä piirustuksia ja ymmärtää kuvaustavat ja standardien merkityksen sekä tuntee eri piirustuslajit. Lisäksi opiskelija tuntee erilaiset toleranssi-, pinnankarheus- ja hitsausmerkinnät sekä osaa laatia teknisiä piirustuksia ko. merkintöjä hyväksi käyttäen. Opiskelija osaa käyttää Autodesk Inventor -ohjelmistoa 3D-mallintamiseen ja piirustusten laatimiseen.
Keskeiset sisällötTuotesuunnittelun ja luovan työn periaatteet. Piirustus- ja viivalajit
- Standardit
- Projektiot
- Aksonometriset esitykset
- Mitoitukset
- Leikkaukset
- Toleranssit
- Hitsausmerkinnät
- Pinnankarheusmerkinnät
- 3D-mallinnuksen perusteet
- Piirustusten luonti 3D-suunnitteluohjelmalla
SuoritustavatOpintojakso koostuu teoriatunneista, ohjatuista harjoituksista, omatoimisesti tehtävistä palautettavista harjoituksista sekä tentistä.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliPere, Aimo: Koneenpiirustus 1 ja 2 tai Koneenpiirustus ammattikorkeakouluja varten sekä Moodlen kautta jaettava materiaali.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöBrask Arto

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.