Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

WU21SM Energiatekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EUS4651
NimiSähkötekniikka ja sähkökoneet
Nimi englanniksiElectrical Engineering and Electric machines
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa jäykän kappaleen pyörimisliikkeeseen (moottorin akseli) liittyvät käsitteet ja laskentamenetelmät. Opiskelija osaa tasa- ja vaihtovirtapiirien laskentamenetelmät. Opiskelija tuntee epätahtimoottoreiden, tahtikoneiden, tasasähkökoneiden, servo- ja askelmoottoreiden tärkeimmät ominaisuudet ja käyttötavat, tärkeimmät sähkökäyttöihin liittyvät rakenteet ja toimintaperiaatteet ja osaa valita ja mitoittaa sähkömoottorikäytöt tavallisimpiin käyttötarkoituksiin. Opiskelija ymmärtää, että generaattoritoiminta on sähkökoneen yksi toimintamuoto ja osaa alustavasti valita generaattorin pienvoimalaan.
Keskeiset sisällöt- Pyörimisliikkeen dynamiikka, laskentamenetelmät ja käsitteet

- Tasa- ja vaihtovirtapiirien laskeminen

- tavallisimpien sähkömoottoreiden rakenteet, toimintaperiaatteet ja moottorin valinnan kannalta tärkeimmät ominaisuudet

- tasa- ja vaihtovirtamoottorikäyttöjen perusteet

- servo- ja askelmoottorikäytöt

- käyttöjen valinta ja mitoitus

- sähkökoneiden toiminta generaattorina

- teollisuuden sovellusesimerkkejä

SuoritustavatLuennot, harjoitustehtävät, lasku- ja suunnitteluharjoitukset. Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetustilanteisiin, harjoitustehtävien ja tentin menestyksellinen suorittaminen.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliMoodlessa oleva sähköinen kurssimateriaali, energia-alan ja laitevalmistajien internet-sivut ja mitoitusohjelmat.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaaOpintojakso voidaan toteuttaa myös englanniksi.
YhteyshenkilöKähkönen Olli-Pekka

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.