Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

WU21SM Energiatekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 WUP8010
NimiYmpäristötekniikka
Nimi englanniksiEnvironmental Engineering
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOsaamistavoitteet jakautuvat sisällön mukaisiin teemoihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot ympäristötekniikan eri osa-alueista: yhteiskunnan toiminnan vaikutukset ympäristöön, energiantuotannon ympäristövaikutukset ja puhdistusmenetelmät sekä ympäristöhallinnon ja –suojelun ohjaus- ja valvontakeinot. Lisäksi opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen käsitteen ja periaatteet yhteiskunnan suunnittelussa ja toiminnassa.
Keskeiset sisällötYmpäristövaikutukset (1 op):
-ekologia ja biokemialliset kierrot
-luonnonvarat
-ympäristöekologia
-veden laatu ja vesistökuormitus
-jätehuolto
-yhteiskunnan ympäristökuormitus

Energiatekniikka (2 op):
-energialähteet
-energiavarat ja niiden käyttö
-energian tuotantomenetelmät ja niiden ympäristövaikutukset
-polttoaineet ja niiden ominaisuudet
-savukaasujen puhdistusmenetelmät

Ympäristöasioiden hallinta ja kestävä kehitys (2 op):
-ympäristöhallinto Suomessa
-yhteiskunnan ohjaus- ja valvontakeinot
-kestävä kehitys ja indikaattorit
-ympäristöasioiden hallinta teollisuudessa
-ympäristönsuojelu
SuoritustavatKerrotaan lähituntien alkaessa.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKerrotaan lähituntien yhteydessä.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöPentinsaari Tanja

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.